Nieuws

Eindrapport Kwaliteitskader biedt mooie aanbevelingen voor een actualisatie

16 november 2021

Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen voor het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is gereed. De Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is blij met het rapport. Het onderstreept dat de richting die de sector met het huidige kwaliteitskader vanaf 2017 is ingeslagen, de juiste richting is. De aanbevelingen worden verwerkt in een actualisatie van het kwaliteitskader, waar de komende maanden aan gewerkt gaat worden.

Beeld Kwaliteitskader

Het afgelopen jaar voerde USBO Advies van de Universiteit Utrecht, een voortgangsonderzoek uit naar het Kwaliteitskader dat in 2017 van kracht werd. Het was een lerende evaluatie en moest inzicht verschaffen in de ervaringen rondom het kwaliteitskader in de praktijk: wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten, en welke lessen volgen daaruit voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader? 

Een breuk met het verleden 

In het rapport Samen voor sectorontwikkeling concludeert USBO dat het kwaliteitskader al veel gebracht heeft. ‘Door het accent op leren en de ruimte die het kader biedt, kan het kader worden gezien als een breuk met het verleden, waarin het werken aan kwaliteit werd gedomineerd door het afleggen van verantwoording op basis van tellen’, is in het rapport te lezen. USBO adviseert om de reikwijdte van het kwaliteitskader te vergroten van enkel de Wet Langdurige zorg, naar ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en PGB-zorg.

Werken mét het kader 

De grootste winst is volgens USBO te halen in het werken mét het kader, want hoewel de uitgangspunten van het kwaliteitskader breed worden onderschreven, neemt het kader bepaalde spanningen en uitdagingen inherent aan het werken in deze sector niet weg. ‘Organiseer reflectie binnen én tussen subsystemen. Erken complexiteit en maak morele dilemma’s bespreekbaar, en ondersteun en faciliteer medewerkers’, zijn bijvoorbeeld enkele aanbevelingen om te werken mét het kader.  

Actualisatie van het kwaliteitskader 

De Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is blij met het rapport en de aanbevelingen en conclusies. ‘Het onderstreept dat de richting die de sector met het huidige kwaliteitskader vanaf 2017 is ingeslagen, de juiste richting is’, laat de Stuurgroep weten. ‘Daarnaast biedt het rapport inzicht in wat we kunnen verbeteren en daarmee waardevolle aanknopingspunten voor de actualisatie van het kader.’ Komend jaar wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan de actualisatie van het kwaliteitskader. Planning is om in de zomer van 2022 een verrijkt kwaliteitskader te kunnen indienen bij het zorginstituut. 

Meer informatie 

Het volledige rapport Samen voor sectorontwikkeling kunt u hieronder downloaden. Ook is er een versie in begrijpelijke taal verschenen, welke hieronder te vinden is.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: