Nieuws

VGN organiseert inloopsessies om input voor de actualisatie van het Kwaliteitskader op te halen

09 december 2021

VGN organiseert in januari 2022 zes online inloopsessies om bij haar leden input op te halen voor de actualisatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het afgelopen jaar voerde USBO Advies van de Universiteit Utrecht, een voortgangsonderzoek uit naar het Kwaliteitskader dat in 2017 van kracht werd. Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen dient als uitgangspunt voor de inloopsessies.

samenwerken

Aanbevelingen voor een actualisatie

In het rapport Samen voor sectorontwikkeling concludeert USBO dat het kwaliteitskader al veel gebracht heeft. USBO onderstreept dat de richting die de sector met het huidige kwaliteitskader vanaf 2017 is ingeslagen, de juiste richting is. Tegelijkertijd zijn er aanbevelingen voor een actualisatie van het kwaliteitskader. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de doorontwikkeling van het kader, zoals; het zorgproces rond de individuele cliënt, het onderzoeken van cliëntervaringen, zelfreflectie in teams, kwaliteitsrapporten, visitaties, gehanteerde termen en de reikwijdte van het kader. Maar ook op het werken met het kwaliteitskader, zoals; interactie, morele dilemma’s, het organiseren van ruimte en aandacht voor kleine en nieuwe organisaties.

Input vanuit de gehandicaptenzorg

Komend jaar wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan de actualisatie van het kwaliteitskader, waarbij de Stuurgroep KKGHZ die eigenaar is van het kwaliteitskader, de uiteindelijke en daadwerkelijke keuzes tot actualisering maakt. Planning is om in de zomer van 2022 een verrijkt kwaliteitskader te kunnen indienen bij het zorginstituut. Om te achterhalen wat de VGN-leden van de aanbevelingen van USBO vinden, organiseert VGN onder andere zes inloopsessies van elk een uur. Deze inloopsessies zijn met name interessant voor kwaliteitsfunctionarissen binnen de gehandicaptenzorg, maar ook andere zorgprofessionals uit de gehandicaptenzorg die in de praktijk werken met de bouwstenen uit het Kwaliteitskader (begeleiders, behandelaren, leidinggevenden), zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Van belang is wel dat deelnemers kennis hebben genomen van het eindrapport van USBO, dat onderstaand te downloaden is.

Aanmelding

Via onderstaande links kunt u zich voor een van de inloopsessies aanmelden. Om de gesprekken goed inhoudelijk te kunnen voeren hebben we een maximum van vijftien deelnemers per sessie. Meld je daarom zo snel mogelijk aan. Ter voorbereiding op de gesprekken zullen we in de komende weken enkele concrete vragen naar de deelnemers sturen.

Meer informatie 

Eerder publiceerden we dit artikel over het rapport en de aanbevelingen van USBO op onze site. Het volledige rapport Samen voor sectorontwikkeling kunt u hieronder downloaden. 

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: