Nieuws

Eindrapport Kwaliteitskader hertaald door Taal voor Allemaal

27 december 2021

Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen voor het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg dat door USBO Advies geschreven werd, is hertaald door Taal voor Allemaal van zorgorganisatie Koraal. Taal voor Allemaal heeft als doel teksten voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken. Hierdoor is het eindrapport ook goed te lezen door cliënten zelf.

Kunstwerk is vast beeld voor het dossier Kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg.

Actualisatie van het kwaliteitskader

Het afgelopen jaar voerde USBO Advies van de Universiteit Utrecht een voortgangsonderzoek uit naar het Kwaliteitskader dat in 2017 van kracht werd. Doel van het onderzoek was te achterhalen wat er goed gaat, wat aandachtspunten zijn, en welke lessen daaruit volgen voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader. In het rapport Samen voor sectorontwikkeling concludeert USBO dat het kwaliteitskader al veel gebracht heeft. Tegelijkertijd zijn er aanbevelingen voor een actualisatie van het kwaliteitskader. 

Samen werken aan goede zorg

Taal voor Allemaal van zorgorganisatie Koraal maakte een rapport van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in begrijpelijke taal: Samen werken aan goede zorg. Een versie van het USBO-rapport in begrijpelijke taal is wenselijk, omdat de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg die eigenaar van het kwaliteitskader is, met alle betrokken partijen werkt aan de actualisatie van het kwaliteitskader. Hier zijn ook cliëntenorganisaties bij betrokken. Ook VGN-leden kunnen de hertaling van het rapport door Taal voor Allemaal inzetten in hun organisaties. Planning is om in de zomer van 2022 een verrijkt kwaliteitskader te kunnen indienen bij het zorginstituut. 

Meer informatie

Het rapport Samen werken aan goede zorg door Taal voor Allemaal is onderstaand te downloaden.

Meer informatie over het rapport van USBO en de conclusies en aanbevelingen vind je in dit artikel dat we eerder op onze site plaatsten. 

VGN organiseert in januari 2022 zes online inloopsessies om bij haar leden input op te halen voor de actualisatie van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Deze inloopsessies zijn met name interessant voor kwaliteitsfunctionarissen binnen de gehandicaptenzorg, maar ook andere zorgprofessionals uit de gehandicaptenzorg die in de praktijk werken met de bouwstenen uit het Kwaliteitskader (begeleiders, behandelaren, leidinggevenden), zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Meer informatie over de inloopsessies vind je hier

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: