VGN verwelkomt twee nieuwe bestuursleden

Onder luid applaus stemde de Algemene Ledenvergadering eind november in met de komst van twee nieuwe bestuursleden: Beatrijs van Riessen, voorzitter Raad van Bestuur Estinea, en Jac de Bruijn, lid Raad van Bestuur Prisma. Zij volgen Gertrude van den Brink, voorzitter Raad van Bestuur Middin, en Henk Kouwenhoven, voorzitter Raad van Bestuur Sherpa, op die na twee zittingstermijnen afscheid namen van het VGN bestuur. 

Beatrijs van Riessen:
“We hebben een prachtige sector met veel verborgen schoonheden. Die wil ik graag meer zichtbaar maken, ook met het oog op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd hebben we ambities om verder te verbeteren. Zodat mensen met een beperking volwaardig meedoen, een betere positie en meer zeggenschap hebben. Zowel binnen de zorg als daarbuiten, in de samenleving. We hebben daar een mooi VN-verdrag voor. Maar het gaat erom dat we het doen en ernaar handelen. Dat is een uitdaging voor de hele samenleving. Vanuit de VGN kunnen we dit beïnvloeden en daar draag ik graag actief aan bij. Met als uiteindelijk resultaat dat iedereen mee kan doen!”

Jac de Bruijn:
"De VGN heeft de kracht om als brancheorganisatie proactief te zijn in de profilering en in het verbeteren van de positie van mensen met een specifieke of bijzondere zorgvraag. Dat is ondenkbaar zonder de kracht van medewerkers en hun positie vanuit goed werkgeverschap. Ik herken dit in de beweging die de VGN de afgelopen jaren maakt. Dat betekent kwaliteitsinzet waar ik graag aan bij wil dragen." 

Het bestuur van de VGN is erg blij met de komst van Beatrijs van Riessen en Jac de Bruijn en ziet uit naar de samenwerking.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit