Nieuwe bestuursleden en verlenging termijn voorzitter VGN

Onder luid applaus stemde de algemene ledenvergadering van de VGN gisteren in met drie nieuwe bestuursleden: Henk Kouwenhoven, Gertrude van den Brink en Bart Groeneweg. Daarnaast is de termijn van Heleen Dupuis, de huidige VGN-voorzitter, verlengd met nog eens drie jaar.

De vacatures voor de nieuwe bestuursleden ontstonden nadat de zittingstermijnen van Rob de Jong, Hetty de With en Pieter de Kroon waren geëindigd.

Kouwenhoven
Henk Kouwenhoven heeft ruime ervaring in de zorg, waarvan de laatste vijf jaar in de gehandicaptenzorg. Sinds 2010 is hij lid Raad van Bestuur van de Amsterdamse zorginstelling Cordaan, waar hij ooit begon als directeur kwaliteit en innovatie.

Van den Brink
Gertrude van den Brink is sinds 2012 bestuurslid bij Middin, de gehandicaptenzorginstellling die tot voor kort nog Steinmetz | de Compaan heette. Daarvoor was ze lange tijd directeur-bestuurder bij NSDSK, wat maakt dat ook Gertrude de gehandicaptenzorg door en door kent.

Van den Brink: "De zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking staat onder grote druk. Het is extra belangrijk om als organisaties samen om te trekken. Binnen de VGN doen wij dat. Wij staan sterk door verschillen te benutten en de verbinding te zoeken. Daar draag ik graag aan bij."

Groeneweg
Bart Groeneweg is ook geen onbekende in de zorg. Sinds 2010 is hij bestuurder bij de Zwolse gehandicaptenzorginstelling Trajectum-zorg. Daarvoor werkte hij onder andere als manager bij Altra jeugdzorg en onderwijs en was hij bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland.

Groeneweg: "Voor de VGN breekt opnieuw een (politiek) woelige periode aan. De leden van de VGN en vooral ook onze cliënten worden in de komende periode met talloze nieuwe wetten, maatregelen en eisen geconfronteerd. Ik vind het daarom belangrijk om iets extra's te doen, om in nauwe samenwerking tussen bestuur en bureau, koersvast rechtuit te blijven varen met als blijvend doel: het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en opkomen voor al onze cliënten, zodat zij een volwaardige plek in onze samenleving kunnen behouden."

VGN is verheugd
De VGN is verheugd over de benoeming van de nieuwe bestuursleden en het aanblijven van Heleen Dupuis als bestuursvoorzitter.