Nieuws

VGN-congres 'De Gouden Driehoek' op 15 maart 2013

22 januari 2013

Onder de titel ‘De Gouden Driehoek’ vindt op vrijdag 15 maart a.s. het uitgestelde congres van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) plaats in Spant! in Bussum. Wij nodigen u van harte uit om het congres bij te wonen.

De gehandicaptenzorg staat voor een grote transformatie. Wat is hierbij de betekenis van maatschappelijk ondernemen voor zorgaanbieders in de interactie met hun cliënten, de overheid en de markt? Dat is de centrale vraag tijdens het VGN-congres. Het belooft een boeiende dag te worden met inspirerende sprekers en een interactief programma. (Zie voor een uitgebreid programma de uitnodiging in de bijlage)

Programma
De dag begint met een Algemene Ledenvergadering van de VGN. Na dit besloten gedeelte start om 11.00 uur het congres. Het congres bestaat uit een plenair ochtendprogramma en een middagprogramma met twee rondes van parallelle workshops. Het programma wordt afgerond met een plenaire terugkoppeling. Vanaf 17.00 uur is de mogelijkheid om informeel na te praten met collega-bestuurders en andere aanwezigen onder het genot van een hapje en  drankje.

Doelgroep

De VGN organiseert het congres voor bestuurders van instellingen in de gehandicaptenzorg en belangrijke stakeholders uit de gehandicaptenzorg. Het congres is alleen toegankelijk voor genodigden.

Middagsessies
Er zijn 's middags twee maal vijf parallelle interactieve workshops waarin aan de hand van een statement wordt gediscussieerd. De volgende thema's komen aan bod:

 1. Markt 
  Deze sessie gaat in op de coöperatie als organisatievorm. 
  O.l.v. Pieter de Kroon en Rob Hoogma. Statement door Pieter de Kroon.
 2. Toekomst van de VGN
  Centraal staat de rol en de positie van de VGN, als brancheorganisatie van zorgondernemers, in de snel veranderende omgeving.
  O.l.v. Heleen Dupuis en Hans Helgers. Statement door Greet Prins.
 3. Markt
  In deze sessie zoeken we een antwoord op de vraag wat de rol van de zorgaanbieder als zorgondernemer zou moeten zijn vanuit het perspectief van de zorginkoper.
  O.l.v. Bas van den Dungen en Bart Groeneweg. Statement  door Rieta van Staalduine.
 4. Overheid
  Tijdens deze sessie bespreken we wat de rol van de zorgaanbieder als zorgondernemer zou moeten zijn vanuit het perspectief van de overheid.
  O.l.v. Heleen Griffioen en Gertrude van den Brink. Statement door Kees van der Burg.
 5. Cliënten
  In deze sessie discussiëren we over wat de rol van de zorgaanbieder als zorgondernemer zou moeten zijn vanuit het perspectief van de cliënt. 
  O.l.v. Ronald Helder en Henk Kouwenhoven. Statement door Jasper Boele.

Aanmelden
De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een routebeschrijving.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de afdeling Communicatie, 030-27 39 741, e-mail: communicatie@vgn.nl

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen