In herhaling: Online Dialoogsessies kwaliteitsrapporten op 19 en 22 november 2021

Het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg (kkghz) is volop in ontwikkeling. Aan de ene kant vindt de afronding van het evaluatieve onderzoek door USBO plaats en denken we na over de toekomst van het kkghz. Aan de andere kant blijven zorgaanbieders gewoon werken met het huidige kader. Zo hebben gehandicaptenzorgorganisaties afgelopen zomer weer een kwaliteitsrapport gemaakt. Dit najaar organiseert de VGN opnieuw twee online bijeenkomsten voor kwaliteitsfunctionarissen en zorgmedewerkers met:
a) dialoogsessies over de kwaliteitsrapporten
b) uitwisseling van reacties op de uitkomsten van het evaluatieve onderzoek door USBO
Wil je ook meepraten? Meld je gauw aan via de link naar het aanmeldformulier onderaan. Dat kan nog tot 22 oktober.

leernetwerk

Inleiding

Op vrijdagochtend 19 november en maandagmiddag 22 november vinden deze online dialoogsessies over de kwaliteitsrapporten plaats. De afgelopen twee jaar bleken deze bijeenkomsten in een grote behoefte te voorzien bij leden om van elkaar te leren. De focus in deze interactieve werksessies ligt op het gesprek voeren in kleine groepen over het proces en de inhoud van de kwaliteitsrapporten.  Daarnaast staan we aan het eind van de bijeenkomst stil bij de uitkomsten van het evaluatieve onderzoek naar het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Het eindrapport wordt half oktober opgeleverd door USBO advies. 

In gesprek over de rapporten 2020

Een herhaling van de dialoogsessies over de kwaliteitsrapporten kon dit jaar niet uitblijven, gezien het succes de afgelopen twee jaar. Er is een grote behoefte om de ervaringen en dilemma’s met elkaar uit te wisselen. Aan bod komen o.a. vragen zoals: hoe ga je in het rapport om met de spanning tussen verantwoorden aan de ene kant en leren & verbeteren aan de andere kant? Of hoe zorg je ervoor je dat het rapport geen ‘mooiweerverhaal’ wordt, maar eerlijk laat zien wat goed gaat en wat beter kan? En hoe houd je de balans tussen tellen en vertellen?

Daarnaast zal ook aandacht zijn voor enkele punten die de stuurgroep kkghz aan leden heeft meegegeven voor de rapporten van 2020

  1. Wat is er (ondanks corona) wel gebeurd is i.p.v. wat er niet door kon gaan?
  2. Noem de 3 belangrijkste dilemma’s van het afgelopen jaar.

Ook is de stuurgroep benieuwd op welke wijze het leden is gelukt om de analyse Onvrijwillige zorg in het kwaliteitsrapport op te nemen.

Er wordt van deelnemers opnieuw gevraagd om vooraf een korte vragenlijst in te vullen. Dit helpt mede om achteraf wat algemene trends/ kwaliteitsontwikkelingen op te halen die kenmerkend zijn voor 2020. Deze uitkomsten kan VGN vervolgens delen met:

  • de leden, zodat zij kunnen bespreken hoe zij als organisatie zich verhouden tot de ontwikkelingen in de sector, en;
  • de systeempartijen waarmee VGN samenwerkt in de stuurgroep kwaliteitskader gehandicaptenzorg, zodat zij kunnen bespreken hoe deze inzichten zich verhouden tot hun eigen analyses en inzichten.

Stand van zaken voortgangsonderzoek USBO

Het projectteam van USBO-advies is tot en met eind september druk met de laatste werkconferenties. Om een completer beeld te krijgen van de input die is opgehaald bij zeven organisaties die onderdeel waren van het onderzoek, zijn er extra sessies georganiseerd: zowel voor medewerkers/managers kwaliteit in de gehandicaptenzorg, maar ook en voor medewerkers van zorgkantoren en inspecteurs van IGJ.

Op 22 september jl. vond een bijeenkomst plaats waar de bestuurders en kwaliteitsfunctionarissen van de 7 betrokken organisaties in het onderzoek voor waren uitgenodigd. Samen met alle stuurgroepleden van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De stuurgroep kkghz (waar alle stakeholders van het kwaliteitskader in zijn vertegenwoordigd), is eigenaar van het kwaliteitskader en daarmee opdrachtgever van het evaluatieve onderzoek én verantwoordelijk voor de actualisatie van het kader naar de toekomst.

Tijdens deze eerste fysieke werkconferentie deelde de onderzoekers van USBO de eerste beelden die waren opgehaald in het onderzoek tot dan toe. Deze beelden konden door de deelnemers verder worden aangescherpt/ aangevuld. Ook was er tijd om met elkaar te kijken naar de toekomst: Wat zeggen deze eerste resultaten ons en wat verwachten de verschillende partijen van het kwaliteitskader 2023-2028? Dit leverde een mooi gesprek op waarmee een eerste aanzet is gegeven voor het actualisatietraject.

Rond half oktober is het eindrapport van USBO gereed, wat vervolgens met de stuurgroep kkghz en leden wordt gedeeld. Pauline Meurs, voorzitter van de stuurgroep kkghz, gaf op 22 november tijdens de werkconferentie aan dat de stuurgroep zich dit najaar, samen met de VGN, over het plan voor het actualisatietraject kkghz 2023-2028 buigt. Het doel is om in samenwerking met leden en stakeholders te komen tot een herijkt kwaliteitskader waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Tijdens de online dialoogsessies over de kwaliteitsrapporten op 19 en 22 november, wordt aan het einde tijd gemaakt om alvast de eerste reacties op te halen naar aanleiding van de resultaten van het evaluatieve onderzoek van USBO naar het kkghz.

Aanmeldformulier

Hieronder is de link te vinden naar het aanmeldformulier voor de dialoogsessies. Meld je gauw aan, dat kan tot en met 22 oktober.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij
Telefoonnummer
Annemarie Peters

Deze pagina is een onderdeel van