Nieuws

Elver en Wedeo: verbinding tussen beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding

02 december 2015

Maandag 7 december om 15.00 uur openen de bestuurders van Elver (voorheen Fatima Schreuder Groep) en Wedeo samen met wethouders Telder en Langeveldofficieel de nieuwe huisvesting van dagbestedingsgroep  De Onderneming op het terrein van Wedeo in Doetinchem. Aansluitend zet De Onderneming haar deuren open voor alle belangstellenden.

Met deze officiële opening en het aansluitende open huis willen Elver en Wedeo aan Doetinchem en omgeving laten zien hoe ze door samen te werken een brug slaan tussen mensen die een beschutte werkplek nodig hebben en mensen voor wie arbeidsmatige dagbesteding een goede manier is om een eigen plek te vinden in de maatschappij.

Hierdoor ontstaat er een vangnet voor een kleine groep mensen die binnen de wet sociale werkvoorziening vallen (WSW-ers) maar die tijdelijk niet kunnen meekomen. Als zij daardoor (tijdelijk) terugvallen op een dagbestedingsindicatie, kunnen zij binnen dezelfde setting blijven werken met de gewenste ondersteuning. Andersom krijgen cliënten van Elver door de samenwerking met Wedeo de kans om vanuit een dagbestedingsplek door te stromen richting beschut werken (Het zogenoemde ‘groeien binnen de participatieladder’). Daarnaast zorgen beide partners door deze samenwerking voor het borgen van kennis en ervaring bij de toegang tot en uitvoering van arbeidsmatig werk voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt (de ‘integrale samenwerking werk en zorg’). Bovendien lijken beschut werken volgens de WZW en dagbesteding via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) elkaar uit te sluiten, maar in de praktijk is er wel degelijk overlap in activiteiten qua werkzaamheden. Op het gebied van indicaties, regie en financiering zijn er wel verschillen. De samenwerking kan op deze gebieden leiden tot ontschotting. ‘Samenwerken en ontschotten’ noemen beide partijen hun samenwerking. En tenslotte kunnen dankzij de infrastructuur en schaalgrootte van Wedeo meer cliënten deelnemen aan arbeidsmatige dagbesteding en zijn er ook meer activiteiten mogelijk en meer maatwerk in ondersteuning en organisatie. Een enorme win-win situatie dus voor beide partijen, maar vooral voor de deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt of een met een beperking.