Kanslijn 1: Elke cliënt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens

Kanslijn 1 uit de transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg richt zich op een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens van iemand met een beperking.

Wat staat er in het landelijk akkoord over deze kanslijn?

Cliënten wensen een betekenisvolle dag. Dagbesteding moet passend zijn bij de wensen en behoeften van de cliënt, onafhankelijk van denken vanuit dagdelen en locaties. Zo wordt aangesloten bij de individuele mogelijkheden en behoeftes als het gaat om werken, leren, ontwikkelen of zingeving. Dagbesteding op maat, flexibel naar vorm, inhoud en locatie. Dit betekent ook voldoende mogelijkheden en variëteit in dagbesteding van het kunnen leveren van werk tot het zijn van een 'toeschouwer'.

Voor een deel van de cliënten is beschut, beschermd of betaald werk een passende invulling. Voor andere cliënten kan het gaan om andere georganiseerde activiteiten vanuit de participatieladder. Voor die cliënten voor wie het passender is, hoeft een betekenisvolle dag niet per se extern vormgegeven te worden, dit kan ook dichterbij of in huis, een rustigere omgeving voor de cliënt. Zorgkantoren en zorgaanbieders delen goede voorbeelden, ook vanuit andere sectoren. De lessen en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronacrisis moeten vanzelfsprekend worden. De betrokkenheid van het bedrijfsleven wordt vergroot en de mogelijkheden die technologie biedt worden opgepakt en uitgebreid. Vanuit dit nieuwe perspectief, het hebben van een betekenisvolle dag, kan de inzet van zorgprofessionals bij dagbesteding op den duur verkleind worden.

De ambitie

De ambitie is dat in 2025 zo veel mogelijk cliënten met een beperking een betekenisvolle dag hebben, flexibel naar vorm, inhoud en locatie. Waar mogelijk wordt betekenisvolle daginvulling in de context van de samenleving georganiseerd en waar passend worden wonen en daginvulling geïntegreerd en daarmee een kostenbesparing gerealiseerd. Hierdoor wordt de inzet van zorgprofessionals per cliënt verkleind of worden kosten verlaagd ten opzichte van de huidige vormgeving van dagbesteding.