Nieuws

Interesse voor de leergang duurzaamheid van TripppleAcademy?

06 december 2018

Tijdens de twee bijeenkomsten van het platform duurzaamheid op 9 juli en op 1 november kwam de leergang ‘TripppleAcademy’ aan de orde. Kern: hoe veranker je duurzaamheid in het ‘DNA van de organisatie’. Een leergang van drie dagen. De VGN polst de interesse onder de leden om deze leergang te volgen en om dit eventueel te organiseren.

energie

In de leergang komen o.a. de volgende aspecten aan de orde:

  • ISO 26000, de internationaal vastgestelde richtlijn voor duurzaamheid;
  • De richtlijn voor duurzaam inkopen;
  • De implementatie van duurzaamheid binnen de organisatie;

Door middel van dit artikel peilen we de interesse bij de leden: is er behoefte aan een dergelijke driedaagse leergang? Drie dagen aaneengesloten of drie dagen verspreid over enkele maanden. Locatie rond Utrecht. Voor meer informatie: zie deze link: https://www.constantis.nl/trippple-academy

We gaan uit van minimaal 15 en maximaal 25 deelnemers; kosten €695,- exclusief Btw.

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: