Nieuws

Tweede bijeenkomst platform duurzaamheid in teken van instrumenten voor instellingen

02 november 2018

Tijdens deze tweede bijeenkomst is weer veel informatie uitgewisseld over duurzaamheid. Reinaerde presenteerde haar aanpak, de Trippple-Academy kwam aan de orde en er werd een interessante tool gepresenteerd dat instellingen faciliteert bij energiebesparing.

Hand met duurzame en groene wereld met windmolens

Op 1 november vond de tweede bijeenkomst van het platform duurzaamheid plaats bij de VGN. Er waren 35 vertegenwoordigers van de zorginstellingen aanwezig. Vanuit de VGN hebben we het vervolg op de Green Deal geschetst: TNO brengt het energiegebruik en de CO2-uitstoot in de sector in beeld (een ‘actuele foto’), om van daaruit scenario’s te beschrijven hoe de CO2-uitstoot vermindert bij verschillende maatregelen. Reinaerde informeerde de leden over haar duurzaamheidsstrategie. Boeiend was het om te zien hoe daar vorm wordt gegeven aan duurzaamheid in brede zin (zoals bedoeld in de Green Deal): het is meer dan energiebesparen; het is een werkwijze en een leefwijze die worden verankerd in de hele organisatie. Bureau CFP presenteerde een instrument (de zogenoemde CSR-manager) waarmee instellingen hun energiebeleid in beeld kunnen brengen, te combineren met te nemen maatregelen voor energiebesparing (en dus CO2-reductie). De BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) neemt de eerste twee jaar de onkosten voor gebruik voor haar rekening als een instelling dit instrument gaat gebruiken. Dit aanbod werd met applaus begroet. Bureau Constantis presenteerde de Trippple-aanpak met de Trippple-Academy. Een fraaie quote vanuit Constantis: ‘wat kost het straks als je nu niks doet’. Er liggen mogelijkheden voor een masterclass. Wellicht kan de VGN daarin een rol spelen.
Al met al: er is veel informatie uitgewisseld en er bleek behoefte aan een vervolg. De VGN zal na de jaarwisseling een nieuwe bijeenkomst organiseren.

Als bijlagen voegen we de presentaties toe. In sheet 11 van Constantis zit een link naar een filmpje; je ziet de link via de muis, onder de genoemde website.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: