Nieuws

Routekaart CO2-reductie gemaakt? Lever in voor 1 juni!

Leestijd: 1 minuten
13 mei 2022

Heeft uw organisatie een CO2-routekaart opgesteld? Stuur die dan voor 1 juni naar het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)! Hiermee zet u uw organisatie op de kaart voor de gezamenlijke route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

CO2-routekaart

Routekaart als tool voor CO2-reductie

De CO2-routekaart is het afgesproken instrument voor het zorgvastgoed om te werken aan de klimaatdoelen. Het laat zien op welke manier een instelling wil werken aan de klimaatdoelen. De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande maatregelen, de verwachtte CO2-reductie en de benodigde investeringen.

Doordat iedereen hetzelfde instrument gebruikt, kan de voortgang voor de gehele sector worden bijgehouden. Dit wordt onder andere gebruikt voor afspraken met het Rijk en verzekeraars. De routekaart wordt opgesteld door het bestuur, omdat zij de verbindende schakel is tussen strategie, financiën en uitvoering.

Stuur uw routekaart in

Heeft u ook een CO2-routekaart voor uw organisatie opgesteld? Stuur deze dan uiterlijk 1 juni naar het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

Stuur hier uw CO2-routekaart in

Het is belangrijk om zoveel mogelijk routekaarten te ontvangen zodat er een compleet en realistisch beeld van de Care-sector ontstaat. We maken u daarbij attent op het volgende:

  1. Loopt u eerst zelf de CO2-routekaart na op inhoud en technische aspecten met de checklist
  2. Vergeet niet het korte afsluitende vragenformulier in te vullen
  3. Draag zorg voor bestuurlijke ondersteuning voor de verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor is een oplegger ontwikkeld. Ook is het raadzaam de geplande maatregelen op te nemen in de MJOP`s.

Ter verduidelijking: Een ingeleverde CO2-routekaart wordt beschouwd als aan concept routekaart, een vastgestelde CO2-routekaart als een complete routekaart.

Green Deal Duurzame Zorg

Waarom een CO2-routekaart voor de zorg? Minstens zeven procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg. Om verduurzaming in de zorg te versnellen nam het Milieuplatform Zorgsector in 2015 het initiatief voor de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Dit bracht ruim 100 zorgaanbieders en tientallen overheden in beweging.

In 2018 startte de Green Deal Zorg 2.0: ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’. Ruim 300 partijen, waaronder de gehandicaptensector, hebben deze ‘Deal’ getekend.

Er wordt gewerkt aan vier pijlers:

  • Verminderen van de CO2-uitstoot
  • Circulair werken
  • Verminderen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater 
  • Bevorderen van gezondheid door goede leefomgeving

Samenwerken om dwingende wetgeving te voorkomen

Als VGN werken we voor de CO2-reductie in de zorg nauw samen met de Nederlandse GGZ en ActiZ. Door de routekaart in te leveren kunnen we als samenwerkende brancheorganisaties een sectorale routekaart maken. Dit geeft belangrijk inzicht in de inspanningen van de zorginstellingen en de verwachtte CO2-reductie. Bovendien kan hiermee dwingende wetgeving worden voorkomen.

Ter informatie verwijzen we u nog naar twee documenten op onze site:

 

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van: