Nieuws

Routekaart CO2-reductie gemaakt? Lever in voor 1 juni!

Leestijd: 1 minuten

Heeft uw organisatie al een CO2-routekaart opgesteld? Stuur die dan voor 1 juni naar het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)! Hiermee zet u uw organisatie op de kaart voor de gezamenlijke route van de zorg naar de wettelijke CO2-reductie voor 2050.

Green Deal

Green Deal Duurzame Zorg

Het verminderen van de CO2 uitstoot is een van de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg. Circulair werken, medicijnresten in oppervlakte- en grondwater en gezondheid bevorderen door een goede leefomgeving zijn de andere drie pijlers.

CO2-routekaart

De CO2-routekaart is het afgesproken instrument voor het zorgvastgoed om te werken aan de klimaatdoelen. Doordat iedereen hetzelfde instrument gebruikt kan de voortgang voor de gehele sector worden bijgehouden. Dit wordt onder andere gebruikt voor afspraken met het Rijk en verzekeraars.
Een portefeuilleroutekaart laat zien op welke manier een instelling wil werken aan de klimaatdoelen. De routekaart geeft per gebouw inzicht in de geplande maatregelen, de verwachtte CO2-reductie en de benodigde investeringen.
De bestuurder stelt de routekaart vast, omdat hij/zij de verbindende schakel is tussen strategie, financiën en uitvoering. 

Sector- en branchebeeld

Als VGN werken we voor de CO2-reductie in de Care nauw samen met de Nederlandse GGZ en ActiZ. Door de routekaart in te leveren kunnen we als samenwerkende brancheorganisaties een sectorale routekaart maken. Dit geeft belangrijk inzicht in de inspanningen van de zorginstellingen en de verwachtte CO2-reductie. Bovendien kan hiermee dwingende wetgeving worden voorkomen.

Inleveren en analyse

De deadline voor het inleveren van de routekaarten voor een nieuwe analyse ronde van EVZ komt eraan: 1 juni! Het is belangrijk om zoveel mogelijk routekaarten te ontvangen zodat we een compleet en realistisch van de Care-sector krijgen. 
U kunt de routekaart via deze pagina van EVZ inleveren.

We maken u daarbij attent op het volgende:
1. Loopt u eerst zelf de CO2 reductietool na op inhoud en technische aspecten met de checklist
2. Vergeet niet het korte afsluitende vragenformulier in te vullen
3. Draag zorg voor bestuurlijke ondersteuning voor de verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor is een oplegger ontwikkeld. Ook is het raadzaam de geplande maatregelen op te nemen in de MJOP`s.

Ter verduidelijking: Een ingeleverde CO2 reductietool wordt beschouwd als aan concept routekaart, een vastgestelde CO2 reductietool als een complete routekaart.
Ter informatie verwijzen we u nog naar twee documenten op onze site:
Presentatie Noorderbreedte CO2 portefeuilleroutekaart.pdf| Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl)
Presentatie EVZ webinar| Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (vgn.nl)

 

Deze pagina is een onderdeel van: