Kanslijn 5: Bij elke cliënt een (eigen) netwerk stimuleren en faciliteren om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning

Kanslijn 5 uit de transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg richt zich op het stimuleren en faciliteren van een (eigen) netwerk stimuleren bij iedere cliënt om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Wat staat er in het landelijk akkoord over deze kanslijn?

Veel Wlz-cliënten hebben een netwerk van verwanten, vrijwilligers en buurtgenoten om zich heen die een actieve rol hebben in de begeleiding en ondersteuning. Het bestaande netwerk van een cliënt moet ook bij opname van een cliënt behouden blijven én burgers moeten aangesproken worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om als vrijwilliger bij te dragen aan een dergelijk netwerk. Hiernaast staan de professionele zorgverleners om de zorg te leveren die passend is naast het netwerk. De inzet van het netwerk is nodig en wenselijk om een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkttekorten. Onderdeel daarvan is dat goed wordt gekeken wat naasten nodig hebben aan ruimte en competenties om deze rol te kunnen invullen. Zorgkantoren kunnen een rol spelen door het delen van kennis en goede voorbeelden en het inspireren van zorgaanbieders.

De ambitie

De ambitie voor 2025 is dat alle zorgaanbieders de inzet van het eigen netwerk in de persoonlijke zorg aantoonbaar faciliteren. Hiervoor worden nieuwe arrangementen ontwikkeld waarbij het netwerk, in samenhang met professionals, onderdeel wordt van het primaire proces van zorg en ondersteuning. Zo wordt in 2025 een groter deel van de hulpvraag van cliënten uitgevoerd door het eigen netwerk van de cliënt, waardoor zorgprofessionals ingezet kunnen worden op die plekken waar dat het meest nodig is.