Evaluatief onderzoek

Met de ontwikkeling van het vernieuwde Kwaliteitskader GHZ is eind vorig jaar afgesproken om een evaluatief onderzoek te laten plaatsvinden op zowel het proces als de inhoud van het Vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Bosman&Vos is onlangs gestart met het onderzoek (opdrachtgever is VWS).

De centrale vragen voor het evaluatief onderzoek luiden als volgt:

1)   Bereiken we met het vernieuwde Kwaliteitskader (de drie bouwstenen, het kwaliteitsrapport en de visitatie) een passendere invulling van de kwaliteit van bestaan rond de individuele cliënt?

2)   Leidt het vernieuwde Kwaliteitskader tot (continue) kwaliteitsverbetering binnen de deelnemende instellingen?

3)   Levert het kwaliteitsrapport voldoende basisinformatie voor stakeholders om uitvoering te kunnen geven aan hun wettelijke verantwoordelijkheden?

Tijdens de werkbijeenkomst voor projectleiders heeft Paul Poortvliet (Bosman&Vos) de aanpak nader toegelicht. Hieronder vind je de betreffende presentatie.

Deze pagina is een onderdeel van