Evaluatierapport Brand bij de Rivierduinen

Op 12 maart 2011 heeft er een ernstige brandincident plaatsgevonden bij de instelling de Rivierduinen. Het COT, Instituut voor veiligheid en crisismanagement, heeft een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de gebeurtenissen en de ondernomen acties.

Het doel van dit onderzoek is om maximaal te leren van deze gebeurtenis en de brandveiligheid en calamiteitenorganisatie waar mogelijk te versterken. Ook al heeft dit incident plaatsgevonden in de GGZ, de bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn ook waardevol voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Te meer omdat bij dit incident sprake was van cliënten met verminderde zelfredzaamheid die verzet boden bij de ontruiming van het gebouw. Wij adviseren u dan ook om hiervan kennis te nemen en waar mogelijk het (brand)veiligheidsbeleid te versterken.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van