Nieuws

Extra budgetronde vervoer dagbesteding

02 mei 2013

De NZa heeft twee nieuwe tarieven en een nieuwe prestatie voor vervoer van en naar dagbesteding vastgesteld. Het gaat om de op 25 april gemelde reparatie/ophoging van de tarieven voor rolstoelgebonden cliënten en een nieuwe prestatie voor het vervoer van kinderen. Hiervoor heeft het ministerie van VWS 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor beide groepen is het tarief 19 euro per aanwezigheidsdag. De desbetreffende beleidsregel is inmiddels aangepast. Zorgaanbieders krijgen tot 22 mei de mogelijkheid om door middel van een extra budgetronde hun prijsafspraken voor vervoer te herzien.

In de circulaire die de zorgaanbieders van de NZa hebben ontvangen staan de verdere details (zie bijlage). Belanrijk is naast de uiterste inzenddatum dat het totaal van de volumeafspraak niet mag wijzigen. Landelijk mag de 25 miljoen waarmee de contracteerruimte is verhoogd, niet worden overschreden. Een eventuele overschrijding wordt bij de desbetreffende zorgaanbieders gecorrigeerd naar rato van het aandeel van de aanvraag op het totaal van de ingediende aanvragen.

Deze pagina is een onderdeel van: