Nieuws

Extra handen in de zorg: afwegingskader en eerste resultaten

Leestijd: 1 minuten
30 maart 2020

Afgelopen week is ongelooflijk hard gewerkt door alle partijen en met name door de regionale contactpunten. En niet zonder succes. Het aantal succesvolle matches neemt gestaag toe. Al blijft het een hele klus vraag en aanbod goed samen te brengen.

handen met papieren poppetjes klein

Wat is er afgelopen week gebeurd en wat is er gedaan?

Er komen steeds meer aanvragen binnen om grote groepen zorgverleners te leveren, bijvoorbeeld door zorghotels die worden ingericht. Het gaat dan om een behoefte aan honderden FTE verpleegkundigen en verzorgenden.
Ook voor de thuiszorg van Corona patiënten worden extra handen gezocht. Op het moment speelt dit in Brabant en in Gelderland, maar het valt te verwachten dat het ook in de andere regio’s gaat spelen.
Omdat de vraag naar personeel sterk toeneemt, is een afwegingskader voor het toewijzen van extra zorgverleners ingesteld. 

Afwegingskader toewijzing extra zorgverleners

We gaan er vanuit dat zolang het kan, alle vraag en aanbod via www.extrahandendvoordezorg.nl zoveel mogelijk aan elkaar wordt gematcht. Het initiatief is er voor alle zorgorganisaties in ons werkgebied, dus ook voor de gehandicaptenzorg. De vraag en het aanbod worden zoveel mogelijk met elkaar gematcht.
Wanneer we moeten prioriteren omdat de vraag het aanbod overstijgt, geldt dit afwegingskader: 

  1. Prioriteit gaat naar de acute zorg, verpleeghuiszorg en wijkverpleging.
  2. De regio’s met de donkerste kleuren op de Corona viruskaart van het RIVM hebben voorrang.
  3. Hierna volgen tijdelijke initiatieven gericht op extra capaciteit voor Corona-patiënten, zoals zorghotels en noodhospitalen.

Resultaten Extrahandenvoordezorg per vrijdagmiddag 27 maart jongstleden

  • Bijna 20.000 mensen hebben zich aangemeld om te willen helpen.
  • Tot nu toe hebben bijna 190 zorgorganisaties een ondersteuning gevraagd via extrahandenvoordezorg.nl. Ze vragen in totaal bijna 2.300 extra mensen.
  • De meeste vragen naar ‘extra handen” komen uit Brabant, Zeeland en Overijssel. 
  • Zowel voor de vraag als het aanbod zijn de grootste groepen mensen met een achtergrond als verpleegkundige, verzorgende, helpende of arts.
  • De belteams hebben inmiddels bijna 6.500 mensen benaderd.
  • Ruim 800 mensen zijn voorgesteld aan zorgorganisaties en 190 mensen zijn gematched en/of al aan de slag.

Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: