Nieuws

Laatste nieuws over het coronavirus

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws over het coronavirus en de gehandicaptenzorg.

3 september - Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis 2 september 2020

In het Tweede Kamerdebat van woensdag 2 september 2020 over de aanpak van de coronacrisis werd behalve aan het huwelijk van minister Grapperhaus ook aandacht besteed aan de testcapaciteit, preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het salaris van het zorgpersoneel. Lees verder

3 september - Gespreksleidraad bij maatwerkafspraken jeugd bij omzetdaling door corona

Namens de BGZJ hebben wij bij VWS en de VNG onze zorgen geuit omtrent de omzetdaling waar sommige aanbieders - als gevolg van de corona-uitbraak - ook na 1 juli nog mee te maken hebben. In deze gevallen hebben wij aanbieders aangeraden om maatwerkafspraken met de betreffende gemeente te maken. Omdat het maken van maatwerkafspraken soms veel tijd kost, hebben VWS en de VNG in samenwerking met de BGZJ een gespreksleidraad opgesteld. Lees verder

13 augustus - Kamerdebat over aanpak coronavirus

Vanwege het hard oplopende aantal coronabesmettingen is de Tweede Kamer op 12 augustus teruggekomen van reces voor een debat met premier Rutte, minister De Jonge (Volksgezondheid) en minister Van Ark (Medische Zorg). De centrale vraag is of het kabinet de bestrijding van het coronavirus nog in de hand heeft of dat het de controle kwijt is. Lees verder

10 augustus - Middin doet aangifte wegens leeghalen ruimte voor coronapatiënten

Volgens AD doet Middin vandaag aangifte tegen en groep krakers die een ruimte moest verlaten die was ingericht voor coronapatiënten met een verstandelijke beperking. Nadat de officier van justitie had geoordeeld dat ze daar weg moesten, kregen ze één dag de tijd om hun spullen te pakken. Een dag later bleek het pand leeggeroofd. 'Zelfs de knuffelbeertjes hebben ze onthoofd.' Lees verder

6 augustus - Landelijk Consortium Hulpmiddelen blijft actief als noodlijn

Zorgaanbieders blijven voor hun aanvullende behoefte aan beschermingsmiddelen en hulpmiddelen terecht kunnen bij de bestelportals. Het LHC laat weten dat het voldoende heeft ingekocht om in de behoefte voor de zorg te kunnen voorzien bij een mogelijke tweede golf. Lees verder

8 juli - Terugkijken: VGN-Webinar 'Dilemma's en vragen rondom bezoek in coronatijd'

Op vrijdag 3 juli organiseerde de VGN een online en interactief webinar over bezoek en logeren in coronatijd. Onder leiding van Gijs Wanders gingen Henri Koelewijn (gedragskundige/orthopedagoog), Alistair Niemeijer (zorgethicus),  Sylvia Huisman en Gerjanne Vlasveld (beide arts verstandelijk gehandicapten) met elkaar in gesprek. Het webinar was met name bedoeld voor ouders/verwanten en professionals in de gehandicaptenzorg. Dat het thema enorm leeft, bleek wel uit de grote opkomst en de betrokkenheid van de deelnemers. U kunt het webinar hier terugkijken

7 juli - Wlz-beleidsregel: 1 augustus stopt compensatie voor omzetderving én mogelijkheid alternatieve invulling dagbesteding

De NZa heeft afgelopen vrijdag de Wlz-beleidsregel “corona” gewijzigd voor de maand juli. Conform het eerdere besluit van VWS is de compensatie voor omzetderving tussen 1 en 31 juli beperkt tot intramurale zorg en extramurale prestaties dagbesteding, inclusief vervoer. Vanaf 1 augustus stopt de generieke compensatie voor omzetderving én de mogelijkheid om alternatief ingevulde dagbesteding door te declareren. Wel werkt de NZa aan een maatwerkregeling per 1 augustus. Lees verder

3 juli - Landelijke afspraak tot compensatie voor omzetderving Sociaal Domein is gestopt

Ondanks continue lobbypogingen hebben we niet kunnen voorkomen dat Rijk en VNG de landelijke corona-afspraken tot compensatie van omzetderving in het Sociaal Domein per 1 juli beëindigden. Hiermee vervalt de generieke oproep van Rijk en VNG aan gemeenten om hun aanbieders voor 100% door te betalen bij zorguitval. Onze concrete argumentatie dat corona(maatregelen) ertoe leiden dat de jeugdhulp en Wmo in een aantal gevallen ná 1 juli nog niet vergelijkbaar zullen zijn met die van vóór de coronacrisis, waardoor nog steeds omzetderving zal optreden, hebben Rijk en VNG helaas niet kunnen overtuigen. Lees verder

3 juli - Model addendum bij de opdracht tot het verlenen van jeugdhulp en Wmo beschikbaar

Vanaf vandaag is een model addendum beschikbaar dat dient om de lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te passen op de gewijzigde zorginhoud, zorgcontinuïteit en meerkosten als gevolg van corona. Het model ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast van de regelingen. Het model kan door partijen integraal gebruikt worden, al is het natuurlijk mogelijk om artikelen die niet van toepassing zijn te verwijderen. Lees verder

30 juni - Pgb en corona: maatregelen vanaf 1 juli

De coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk, zolang de richtlijnen van het RIVM aangehouden worden. Ook voor mensen met een persoonsgebonden budget en hun zorgverleners veranderen de maatregelen die het ministerie van VWS in april nam om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis. Zorg en ondersteuning kan – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM voor bijvoorbeeld bescherming en testen – weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Daarom worden de coronamaatregelen voor de meeste budgethouders vanaf 1 juli gestopt of afgebouwd. De maatregel ‘Extra Kosten Corona’ (EKC) wordt verlengd. Lees verder

29 juni - Handreiking Aangepaste Vakanties krijgt RIVM-stempel 'veilig'

De VGN ontwikkelde in samenwerking met reiskoepel ANVR en de bij hen aangesloten, gespecialiseerde reisorganisaties de ‘Handreiking Aangepaste Vakanties’ met daarin Covid-19-maatregelen. Tal van maatregelen staan hierin beschreven, zoals het dragen van een mondkapje tijdens vervoer, hygiënemaatregelen en gezondheidschecks. Het RIVM heeft het stempel ‘veilig’ aan de handreiking toegekend. Lees verder

26 juni - Tweede Kamer debatteert over aanpak coronavirus en beloning van zorgpersoneel

In het Tweede Kamerdebat van afgelopen donderdag 25 juni werd behalve aan de verdergaande versoepelingen van de coronamaatregelen die op 1 juli ingaan - die volgens sommige Kamerleden nog lang niet ver genoeg gaan terwijl anderen zich afvragen of ze wel verantwoord zijn - veel aandacht besteed aan de beloning van zorgpersoneel. Lees verder

26 juni - Format registratieformulier meerkosten voor Wmo en Jeugd beschikbaar

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten daarbij te beperken, ontwikkelen branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein formats en modellen. Vanaf nu is ook format registratieformulier voor het declareren van de meerkosten beschikbaar. Lees verder

26 juni - Informatie over logeren en logeeropvang

De VGN krijgt veel vragen over logeren en logeeropvang. Daarom is er op de pagina met veelgestelde vragen over het coronavirus op deze website nu ook een kopje opgenomen over logeren. Logeren kan verschillende dingen betekenen binnen de gehandicaptenzorg.  Het kan gaan over mensen die wonen bij een zorgorganisatie en die voor een weekend of vakantie gaan logeren, bijvoorbeeld bij familie. Het kan ook gaan over logeeropvang (maar ook vakantieopvang) dat door organisaties geboden wordt bijvoorbeeld ter ontlasting van de thuissituatie. Lees verder

25 juni - Verlenging compensatie corona-meerkosten Wmo en Jeugd

Op 23 juni is bekend geworden dat de eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk over vergoeding van corona-meerkosten in het Sociaal Domein, zijn verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2020. Een belangrijk besluit omdat zorgaanbieders door de geldende corona-maatregelen, waaronder de verplichting anderhalve meter afstand te houden, ook na 1 juli meerkosten maken. De VGN had dan ook aangedrongen op verlenging. Lees verder

25 juni - VGN vraagt middels Kamerbrief om meer differentiatie in corona-aanpak en financiële zekerheid

Op 25 juni vindt een plenair Kamerdebat plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Middels een Kamerbrief vraagt de VGN aandacht voor een tweetal punten die nu essentieel zijn voor de gehandicaptenzorg: een gedifferentieerde aanpak van het coronavirus, en financiële zekerheid die past bij de gevolgen van de coronamaatregelen. Lees verder

25 juni - 'Ouders zo lang buiten spel zetten, dat staat haaks op onze visie'

'Wat erg schuurde was dat ouders ineens buitenspel stonden. Dat staat zo ver van onze visie af, dat ik dat niet meer kon verantwoorden', vertelt Ingrid Leijen, locatiemanager van De Marius Meijboom, een woon- en logeerhuis van Cordaan en Ons Tweede Thuis in Amsterdam. Ingrid vertelt hoe de bezoekregeling momenteel wordt vormgegeven op De Marius Meijboom. 'Ouders mogen gewoon weer komen, wanneer en hoe lang ze willen.' Lees verder

19 juni - Resultaten eerste Monitor bezoek gehandicaptenzorg

De resultaten van de eerste uitvraag Monitor bezoek gehandicaptenzorg zijn bekend. Het geeft een beeld van de stand van zaken per 15 juni van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Handreiking bezoek gehandicaptenzorg. Lees verder

19 juni - Webinar over bezoekregeling in de gehandicaptenzorg

De coronacrisis heeft enorme impact op de gehandicaptenzorg. Tijdens de lockdown moest iedereen zoveel mogelijk binnenblijven, ook bij organisaties in de gehandicaptenzorg. Cliënten en medewerkers mochten geen gevaar lopen. In de afgelopen maand zijn de maatregelen geleidelijk versoepeld, ook als het gaat om bezoek. Bij de VGN komen veel vragen binnen van ouders/verwanten en professionals over de bezoekregeling. Via de webinar op vrijdag 3 juli van 10.30 tot 11.30 uur geven we informatie geven over feiten en fabels die er zijn over corona en besmetting en gaan we in op de dilemma’s in de praktijk. Lees verder

19 juni - Adviezen bij uitstapjes, verblijf buiten de woning en terugkeer

In deze fase van de coronatijd heeft de gehandicaptenzorg te maken met cliënten die al lange tijd bij hun verwanten thuis verblijven en nu terug willen keren. Daarnaast ontstaan er momenteel meer mogelijkheden voor cliënten om een uitstapje te maken, op vakantie te gaan of te gaan logeren. De VGN zet de afwegingen en adviezen op een rijtje. Lees verder 

18 juni - SCP: ook na versoepeling is extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking nodig

Extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking blijft hard nodig – ook na de eerste fase van de coronacrisis. Dit constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar nieuwe beleidssignalement. Lees verder

18 juni - Corona biedt mensen met gebrek ongekende kansen

Minister van Gehandicaptenzorg Rick Brink ziet dat de coronacrisis ook positief uit kan pakken voor mensen met een beperking: 'Opeens is het normaal om thuis les te krijgen en vanuit huis te werken. Als alles straks weer opengaat en werkgevers willen dat je weer naar kantoor komt, ontstaat er weer ongelijkheid. Het is mijn topprioriteit om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt'. Lees verder

18 juni - Ik neem de koeien mee voor een wandeling

Andy heeft een Wajongbaan bij een supermarkt en moest daarom tijdelijk verhuizen van zijn woongroep naar zijn ouders: 'De gezelligheid mis ik wel, maar ik neem de koeien van mijn ouders vaak mee op pad naar buiten'. Lees verder 

16 juni - 'De anderhalvemetersamenleving werkt niet voor de gehandicaptenzorg'

ZonMw interviewde onder andere Ditte van Vliet van de VGN over de gevolgen van corona voor de gehandicaptenzorg. De conclusie van deze interviews: de anderhalvemetersamenleving werkt niet voor deze sector. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Lees verder

16 juni - Wlz-compensatie omzetderving tot 1 augustus verlengd

Afgelopen vrijdag heeft VWS middels een Kamerbrief bekend gemaakt dat de periode waarvoor vanuit de Wlz compensatie voor omzetderving geldt, voor de langdurige zorg wordt verlengd van 1 juli naar 1 augustus. VWS meldt dat aanbieders na deze datum in beginsel niet meer in aanmerking komen voor de vergoeding van de doorlopende kosten. Lees verder

16 juni - Hoe een kleine, innovatieve hanger Nederland veiliger maakt

's Heeren Loo is begonnen met een pilot met The Distancer: een universele, prikkelvrije universele hanger van autosleutelformaat. De hanger werkt volgens het stoplichtprincipe en vertelt de persoon die op je afloopt direct of hij zich binnen, op of buiten de 1,5 meter van jou bevindt. 's Heeren Loo test dit innovatieve product de komende weken en neemt de bevindingen mee in het product dat zij komende maand zullen produceren. Lees verder 

12 juni - Testbeleid inzet zorgmedewerkers opnieuw aangepast

Op 4 juni 2020 had het RIVM de richtlijnen rond testen zo aangepast dat medewerkers moesten thuisblijven tot dat de uitslag van hun test bekend is. Maar ook als hun huisgenoten worden getest op het coronavirus moesten zorgmedewerkers thuisblijven. In combinatie met de lange wachttijd totdat de testuitslag bekend is kan de zorgcontinuïteit hierdoor in gevaar komen. Daarom heeft het RIVM de richtlijn “Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis” opnieuw aangepast. Lees verder

12 juni - Format berekening omzetgarantie beschikbaar voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten rondom de aanvraag en de verantwoording over 2020 te beperken is nu een format beschikbaar om de aanspraak op grond van de omzetgarantie te onderbouwen en in te dienen. Lees verder

11 juni - Animatie: wat kun je als sociaal professional doen tegen huiselijk geweld in coronatijd?

Door de coronamaatregelen zitten gezinsleden noodgedwongen dichter op elkaar waardoor het risico op spanningen en (verbaal) geweld groter wordt. Verschillende professionals waarschuwen voor een toename van huiselijk geweldsincidenten. In een korte animatie geeft Movisie zes tips. Lees verder

10 juni - Notitie rechtmatigheid en coronamaatregelen in het sociaal domein

Rijk en VNG hebben in de corona-werkgroep rechtmatigheid een notitie opgesteld waarin geschetst wordt hoe de corona-afspraken de rechtmatigheid in relatie tot de financiën van een gemeente beïnvloeden. Deze notitie is ook relevant voor zorgaanbieders omdat het de maatregelen schetst die gemeenten kunnen nemen om de rechtmatigheid te herstellen, maatregelen die zorgaanbieders raken. De BGZJ, waaronder de VGN, hadden graag gezien dat de consequenties van de verschillende oplossingsmaatregelen in beeld zouden zijn gebracht, waaronder de administratieve lasten. Deze duidelijkheid dient alsnog te komen. Lees verder

5 juni - Kamerdebat over ontwikkelingen coronavirus

In het Tweede Kamerdebat van afgelopen donderdag 4 juni over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, werd onder andere aandacht besteed aan een evaluatie van de effecten van de genomen maatregelen en aan de bezoekregeling. Lees verder

5 juni - Stand kennis medische impact coronavirus

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft op verzoek van de VGN op een rijtje gezet wat nu uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over de medische impact van het coronavirus op cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg. Inzicht in de risico’s van besmetting, in de overdracht van het virus en in de ziektelast is namelijk nodig om goede stappen te kunnen zetten voor verruiming van de bezoekregeling en het hervatten van gesloten dagbesteding. Lees verder

4 juni - Nieuwste inzichten uit Coronaregistratie GHZ

Sinds eind april deelt de Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc tweewekelijks de nieuwste inzichten uit de Covid-19 databank. Per 29 mei 2020 vulden 66 organisaties (81 locaties) deze registratie in. Op die datum zijn 1.440 patiënten met een verstandelijke beperking met verdenking op COVID-19 geregistreerd. 1.000 van hen zijn getest en 96 overleden. In 52 gevallen is COVID-19 bewezen. Lees verder

4 juni - VGN vraagt Tweede Kamer om aandacht voor financiële onzekerheid vanaf 1 juli 2020

Vanmiddag, donderdag 4 juni, debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de VGN aandacht gevraagd voor de financiële onzekerheid vanaf 1 juli 2020 voor de gehandicaptenzorg. De VGN pleit er voor dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de periode van financiële steun voor de gehandicaptenzorg. Het uitvoering geven aan de stappen van de routekaart die de minister op 19 mei aan de Kamer presenteerde voor mensen met een kwetsbare gezondheid is anders niet realistisch. Lees verder

3 juni 2020 - Uitwerking corona-afspraak meerkosten in het Sociaal Domein

Het ministerie van VWS en de VNG hebben de corona-afspraak van 25 maart over meerkosten in het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet) verder uitgewerkt. Deze uitwerking gaat over de afspraak tussen Rijk en VNG dat de meerkosten die direct voortvloeien uit het volgen van de corona-maatregelen van het Rijk vergoed worden. Lees verder

3 juni 2020 - Bezoek bij Trajectum: Wat kan wel én veilig?

Trajectum wil haar cliënten beschermen tegen corona, maar anderzijds niet teveel beperkingen opleggen. 'Cliënten hebben juist in spannende tijden veel nabijheid nodig. Dat maakt dat we in een spagaat zitten. Welke risico’s weeg je tegen elkaar af? Daarom willen we stap voor stap voort, kijken wat er gebeurt, wat het oplevert en dan een stapje meer', vertelt Marjolein Bolt, voorzitter Raad van Bestuur. Lees verder

28 mei 2020 - RIVM geeft uitleg over het coronavirus en gebruik van PBM

Bij medewerkers leven veel vragen over het coronavirus en hoe je op een veilige manier mensen met een beperking kan ondersteunen. Om antwoord te geven op deze en andere vragen heeft het RIVM twee video’s (met ondertiteling) gemaakt. In deze video's geven Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding) en Eliane Thewessen van het RIVM uitleg over besmettelijkheid en verspreiding van het coronavirus en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees verder

22 mei 2020 - Kamerdebat over ontwikkelingen coronavirus 

In het Tweede Kamerdebat van afgelopen woensdag 20 mei over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, werd veel aandacht besteed aan de vraag of de versoepelingen van de strenge maatregelen die bedoeld waren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te snel of juist te langzaam gaan. De PvdA verwijt het kabinet ‘een zwalkende strategie’. Het (volgens een peiling van de FNV nog steeds niet helemaal opgeloste) tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de zorg leverde krachtige taal op van de oppositie. Zo sprak de SP over 'de schandvlek van de regering in de corona-aanpak' en de PVV noemde het een ‘totale wanprestatie’. Lees verder

20 mei 2020 - Overzicht richtlijnen testen en BPM voor zorgmedewerkers

Samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) ontwikkelde de VGN een 'Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg'. Aan de hand van vier routes kunnen medewerkers snel een risicoafweging maken of het wel of niet nodig is om PBM te gebruiken. Lees verder

20 mei 2020 - Oproep aan Kamer: Vervoer cruciale randvoorwaarde voor opstarten van dagbesteding

Vanmiddag, woensdag 20 mei, vindt er opnieuw een plenair debat plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de VGN aandacht voor vier punten die voor de gehandicaptenzorg van essentieel belang zijn. Lees verder

19 mei 2020 - Versoepeling in nieuwe bezoekregeling gehandicaptenzorg

Uiterlijk 15 juni is bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen en per 1 juli is met iedere cliënt - die dat wenst - een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling. Kinderen en jeugdigen in de residentiële zorg kunnen uiterlijk 25 mei weer bezoek ontvangen door twee vaste bezoekers. Met de nieuwe handreiking over bezoek zet de gehandicaptenzorg flinke stappen in de versoepeling van de bezoekregeling. Lees meer

19 mei 2020 - NZa stelt beleidsregel “corona” voor de langdurige zorg vast

Op basis van de beleidsregel die de NZa vandaag heeft vastgesteld kunnen zorgaanbieders in de langdurige zorg compensatie krijgen voor omzetderving en voor de extra kosten die zij maken in verband met de uitbraak van het coronavirus. Lees meer

19 mei 2020 - Bartimëus: een bezoek-unit met optimaal geluid voor het gevoel van nabijheid

'Wij hebben met een extra uitdaging te maken', zegt Jopie Nooren, bestuursvoorzitter van Bartiméus, over de externe bezoek-unit die bij het verpleeghuis Henriëtte van Heemstrahuis in Ermelo is geplaatst. 'Onze bewoners zijn slechtziend of blind zijn en hoe krijg je dan toch het gevoel van nabijheid van het bezoek?' Lees verder

18 mei 2020 - SDW Zorg: Tranen van ontlading in de kletstent

SDW Zorg liet bij zeven van haar woonlocaties verspreid over Noord-Brabant zogenaamde kletstenten installeren, waaronder bij woonlocatie De Lindenberg in Wouw. 'Bij de eerste bezoeken was de ontlading erg groot. Er zijn heel wat traantjes gelaten. Wat hebben de mensen elkaar ontzettend gemist en wat is het dan fijn om elkaar weer te zien.' Lees verder 

15 mei 2020 - Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage Zvw

Kortgeleden kon u lezen dat zorgaanbieders in de Zvw een continuïteitsbijdrage voor omzetdaling kunnen aanvragen. De zorgverzekeraars hebben nu een nadere uitwerking gegeven van deze regeling. De regeling wordt tussen 15 en 20 mei gefaseerd per zorgsoort opengesteld. En de percentages per zorgsoort zijn aangevuld. Ook hebben de verzekeraars een lijst met vragen en antwoorden opgesteld, die steeds wordt bijgewerkt. Lees meer

15 mei 2020 - Pluryn start dagbesteding en leerwerkplekken gefaseerd op

Vanaf 11 mei wordt de dagbesteding bij Pluryn gefaseerd opgestart. En cliënten die werken bij Pluryn-bedrijven gaan stap voor stap weer aan de slag. 'Het vraagt veel persoonlijke begeleiding en best wat creativiteit om te werken volgens alle interne richtlijnen en protocollen', zegt Bart Jansen, Clusterleider Arbeidsparticipatie bij Pluryn. 'Maar iedereen is dolblij om weer aan de slag te kunnen.'  Lees verder

15 mei 2020 - Kinderen komen terug in KDC’s Ons Tweede Thuis

Na de meivakantie hebben ook de vier kinderdienstencentra (KDC’s) van Ons Tweede Thuis de deuren weer geopend voor kinderen tot twaalf jaar. In KDC Nifterlake in Amstelveen komen kinderen met EMB of gedragsproblematiek voor dagbehandeling, revalidatie en begeleiding. Van de tachtig kinderen die er voor de coronacrisis kwamen, zijn er nu bijna dertig weer terug. Het voelt als vanouds en tegelijkertijd is de logistiek helemaal anders. “Het is een beetje alsof je een nieuw pand betrekt.”. Lees verder

15 mei 2020 - Van voorraadruimte naar bezoekruimte

Acht weken lang zagen de bewoners van de Boergoensestraat in Rotterdam hun familie niet. 'Via beeldbellen was er wel contact en soms kwam er een familielid voor het raam zwaaien, maar dat voelt niet hetzelfde als echt bezoek.’ Middin versoepelt de bezoekregeling waar dat kan. Voor de woonlocatie Boergoensestraat betekent dit dat een inpandige voorraadruimte werd omgebouwd tot een bezoekruimte. Lees verder

14 mei 2020 - Koningin Máxima bezoekt woonzorglocatie Drentheplantsoen van Middin

Koningin Máxima bracht donderdag 14 mei een bezoek aan woonzorglocatie Drentheplantsoen van Middin in Den Haag. Zij hoorde hoe Middin in de huidige situatie zorg en ondersteuning biedt aan haar bewoners, met inachtneming van de huidige corona maatregelen. Lees verder

14 mei 2020 - 'Vlas achter glas' van Visio: de eerste bezoeken waren heel emotioneel

In het begin werd er erg begripvol op de lockdown gereageerd onder de bewoners van verzorgingshuis De Vlasborch. Naarmate de tijd vorderde werd het lastiger. Beeldbellen werd geïntroduceerd, maar de oudere bewoners zijn tussen de 55 en 100 jaar oud en niet iedereen is digitaal ingesteld. En dan is het op een gegeven moment klaar. ‘Dan is de rek eruit’, vertelt manager Anita Kerkhof. Zo ontstond ‘Vlas achter glas’, een ruimte binnen het verzorgingshuis waar bewoners en verwanten elkaar in een veilige omgeving en achter plexiglas kunnen ontmoeten. Lees verder

14 mei 2020 - Meldpunt voor goede toegankelijkheid in de anderhalvemetersamenleving

Het College voor de Rechten van de Mens opent vandaag het meldpunt Goed Toegankelijk. Door de coronamaatregelen ervaren mensen met een beperking extra knelpunten in winkels, horeca of bij andere dienstverlening. Het meldpunt Goed Toegankelijk is een platform waar mensen met een beperking en ondernemers problemen én oplossingen kunnen delen. Lees verder

13 mei 2020 - Nancy kan weer een bakkie doen bij het Trefpunt van Middin

Ongeveer zestig procent van de 6.000 cliënten van zorgorganisatie Middin heeft een zelfstandige woonvorm. Eén van de Middin-locaties is Bovenveen in Voorburg. Hier wonen 25 volwassenen met een verstandelijke beperking zelfstandig verspreid over zes flatgebouwen. Bij het Trefpunt kunnen bewoners normaalgesproken dagelijks terecht voor koffie, een maaltijd, een activiteit of een praatje met een begeleider. Na de corona-uitbraak is het Trefpunt dicht gegaan voor buurtbewoners, maar wel open gebleven voor cliënten. Hoewel anders dan gewend. Sinds gisteren, 12 mei, is het Trefpunt weer open voor een koffie-uurtje en een warme maaltijd ter plekke. Lees verder

12 mei 2020 - Bezoek-unit Ons Tweede Thuis: geen knuffel, wel ontmoeten

Sinds een dikke week staat er op het binnenterrein van Ons Tweede Thuis woon- en dagcentrum Maccabiadelaan in Amstelveen, een bezoek-unit. Hier kunnen familieleden en bewoners elkaar op een veilige manier ontmoeten. Het is voor Ons Tweede Thuis een eerste stap in de versoepeling van de maatregelen. Lees verder

12 mei 2020 - De Witte Hoeve: Bezoek is welkom gebleven, maar wel onder strikte voorwaarden

Zorgboerderij De Witte Hoeve in Oploo (Noord-Brabant) is vanaf het moment dat de VGN op 23 maart de bezoekregeling 'nee, tenzij' introduceerde, ruim omgegaan met de invulling van de 'tenzij'. Bezoek was, onder strikte voorwaarden, welkom. 'De wetenschap dat als je vandaag niet kunt komen, je morgen of overmorgen wel kunt komen, geeft rust.' Lees verder

11 mei 2020 - Legionellapreventie heeft aandacht nodig na versoepeling coronamaatregelen 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept bedrijven en instellingen op om het legionellabeheer op orde te brengen zodra de versoepeling van de coronamaatregelen voor deze organisaties in gaat. De brancheorganisaties in de zorg (waaronder de VGN) hebben hierover een brief gekregen van de ILT. Lees verder

10 mei 2020 - Hugo de Jonge bij Tragel: ‘Gehandicaptenzorg zet stappen’

‘De gehandicaptenzorg zet wel degelijk stappen: wat gaan we doen om van een ‘nee tenzij’ een ‘ja mits’ te maken. En dat doen ze hartstikke goed.’ Dat zei minister Hugo de Jonge gisteren tijdens een werkbezoek aan Tragel tegen Omroep Zeeland. Lees verder

8 mei 2020 - Uitwerking continuïteitsbijdragen in de Zvw

De zorgverzekeraars hebben op 1 mei de regeling voor de continuïteitsbijdragen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) gepubliceerd. Met deze regeling kunnen zorgaanbieders met een Zvw-omzet van minder dan €10 miljoen een bijdrage krijgen voor de omzetdaling in de basisverzekering en de aanvullende verzekering vanwege corona. Deze regeling is een uitwerking van de eveneens op 1 mei gepubliceerde beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de continuïteitsbijdrage en meerkosten in de Zvw. Lees verder

8 mei 2020 - Weer aan het werk in of via de SW

De impact van het coronavirus op het dagelijkse leven in Nederland is groot. Ook voor werknemers met een beperking die een baan hebben bij of via de sociale werkvoorziening. Zeker als zij begeleid / ondersteund wonen of in een andere woonvorm bij een zorgaanbieder verblijven, was het voor hen de afgelopen periode vaak niet mogelijk om naar hun werk te gaan. Zij moeten immers niet alleen rekening houden met eigen gezondheidsrisico’s maar ook met die van hun huisgenoten, veelal mensen met een kwetsbare gezondheid. Zeker nu de maatregelen stap voor stap worden versoepeld, is het voor hen belangrijk om hun werk als eerste weer te kunnen oppakken. Lees verder

8 mei 2020 - Kamerdebat over versoepeling coronamaatregelen, waaronder bezoekregeling

Op 6 mei kondigde minister-president Rutte de eerste grote versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Het Kamerdebat op 7 mei ging over de snelheid en wenselijkheid van deze versoepelingen. Veel partijen hebben zorgen dat de test- en contactonderzoekscapaciteit nog niet op orde is. Ook kwamen er vragen over de bezoekregeling en de dagbesteding. Wanneer krijgen gehandicapten en mensen in de geestelijke gezondheidszorg meer kwaliteit van leven? Lees verder

7 mei 2020 - De implementatie van de nieuwe Donorwet en de coronacrisis

Op 1 juli aanstaande zal de nieuwe Donorwet van kracht worden. De datum van inwerkingtreding wijzigt niet door de coronacrisis. De coronacrisis heeft uiteraard invloed op de implementatie. Zo hebben zorgaanbieders minder capaciteit beschikbaar om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van cliënten, verwanten en (wettelijk) vertegenwoordigers. Minister Van Rijn heeft hier aandacht voor en past de implementatie op twee punten aan. Lees verder

7 mei 2020 - De man achter Steffie in de nieuwe Markant

Het ontwikkelen van een Steffie-module, met begrijpelijke digitale informatie over belangrijke onderwerpen, duurt normaal gesproken maanden. Maar de module over het coronavirus was in een week klaar. In het meinummer van Markant legt de man achter Steffie, Jacques de Wit, uit hoe dat kon. Lees verder

7 mei 2020 - Versoepeling corona-maatregelen en Kamerdebat 7 mei

Gisteravond kondigde premier Rutte tijdens de persconferentie een verdere versoepeling van de landelijke coronamaatregelen aan. Voor het plenair debat dat vanmiddag plaatsvindt over de ontwikkelingen rondom het virus vraagt de VGN via een Kamerbrief aandacht voor een aantal punten die nu essentieel zijn voor de gehandicaptenzorg. Lees verder

6 mei 2020 - GOUD ontwikkelt verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex gericht op COVID-19

De Academische Werkplaats GOUD, een samenwerking van Erasmus MC, Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen, ontwikkelde een verkort instrument voor AVG’s en huisartsen om de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking te meten met COVID-19. Deze verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex wordt nu door AVG's ingezet bij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Lees verder

6 mei 2020 - Reservepakket beschermingsmiddelen voor huishoudelijke hulp

Mensen die hulp geven aan iemand met een vastgestelde of mogelijke coronabesmetting kunnen onder bepaalde voorwaarden ook aanspraak maken op mondkapjes, isolatiejassen, brillen en handschoenen, dat heeft minister Van Rijn besloten. Het gaat om mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdvoorziening verzorgen bij mensen thuis. Als die zorg niet kan worden uitgesteld of de medewerker betwijfelt of de situatie veilig is, dan kan hij of zij voortaan aanspraak maken op een reservepakket aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees meer

29 april 2020 - Handreiking Kinderdienstencentra, opvang en logeren

Op 21 april heeft het kabinet aangekondigd dat de basisscholen, het speciaal (basis)onderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. Naar aanleiding van dat bericht heeft de VGN een groot aantal vragen gekregen wat deze maatregelen betekenen voor de gehandicaptenzorg en in het bijzonder voor de Kinderdienstcentra, opvang en logeren. Dat is de reden dat de VGN de afgelopen week samen met haar leden de handreiking 'Kinderdienstencentra, opvang en logeren' heeft ontwikkeld. Lees verder

29 april 2020 - Ouderschapsverlof wordt deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Minister Koolmees: 'De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten. We zien meer dan ooit hoe zwaar het is om te werken en te zorgen tegelijk.' Lees verder

29 april 2020 - Actualisatie bezoekregeling gehandicaptenzorg

De VGN heeft de bezoekersregeling in zorginstellingen in de gehandicaptenzorg geactualiseerd. Het ‘nee-tenzijbeleid’ blijft gelden, alleen zal de nadruk meer op het tenzij gaan liggen. Dit betekent dat zorgaanbieders gaan kijken hoe ze deze ruimte in de bezoekregeling beter kunnen benutten. De sector wil voorzichtig toewerken naar een verruiming om uiteindelijk toe te werken naar een ‘Ja, tenzij’, zodra de ontwikkelingen rondom het virus dit toelaten. Lees meer

28 april 2020 - STER zendt GHZ-commercial uit: ‘In onze sector bestaat het begrip afstand niet’

De VGN heeft in nauwe samenwerking met 's Heeren Loo een indringende tv- en radiospot gemaakt. Onder het motto ‘denk een beetje aan ze’ roepen we Nederland op om aan iedereen in de gehandicaptensector te denken ten tijde van corona: cliënten, ouders en verwanten en de zorgprofessionals. ‘In onze sector bestaat het begrip afstand niet, laat staan anderhalve meter. Onze praktijk staat juist in het teken van warme aandacht in nabijheid en knuffelen.’ Op drie locaties van ’s Heeren Loo werd gefilmd: op het woonzorgpark van Ermelo, in de wijk De Meern en op een woongroep in Emmeloord, waar jongeren met een LVB wonen. De commercial wordt begin mei uitgezonden via de publieke omroepen. Lees verder

28 april 2020 - Kindermishandeling en seksueel geweld: Team-Kim luidt de noodklok!

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Door de coronacrisis kunnen kinderen en jongeren minder of niet naar school. Dit leidt tot een sociaal isolement en maakt kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen minder zichtbaar. Deze doelgroep loopt in deze tijd meer gevaar als het gaat over kindermishandeling en seksueel geweld. Team-Kim, bestaande uit ervaringsdeskundige jongeren, luidt de noodklok en komt met bruikbare tips. Lees verder

28 april 2020 - De Hersenstichting verwacht forse stijging in aantal hersenpatiënten door corona

De Hersenstichting verwacht een grote groep nieuwe hersenpatiënten als gevolg van het coronavirus. Het virus zorgt op verschillende manieren voor schade aan de hersenen. De Hersenstichting roept artsen op om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden. Lees verder

28 april 2020 - Verruiming werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt in 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Lees verder

28 april 2020 - Onderzoek Minister van Gehandicaptenzaken: Eenzaamheid onder mensen met beperking groot probleem

Mensen met een beperking voelen zich significant vaker eenzaam dan mensen zonder beperking. Ruim een op de drie mensen met een beperking (37 procent) voelt zich wekelijks eenzaam en een op de tien geeft aan dat hij/zij zich dagelijks eenzaam voelt (11 procent). Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink onder bijna 2500 Nederlanders met en zonder beperking. 'Mijn grote zorg is dat eenzaamheid onder deze grote groep Nederlanders door de huidige coronacrisis alleen maar zal toenemen. Dat mogen we niet laten gebeuren!' Lees verder

24 april 2020 - Coronaregistraties GHZ: 'Cijfers helpen om mogelijkheden te zien’

60 Organisaties in de gehandicaptensector vulden tot nu toe de online database van Sterker op eigen Benen van het Radboudumc in met gegevens over (vermoedde) coronabesmettingen onder hun cliënten. Daaruit blijkt dat 799 mensen met een beperking vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus. Onder 517 van hen is een test uitgevoerd en 281 mensen bleken covid-positief. Er zijn 48 mensen overleden, waarvan 29 bewezen corona hadden. Lees verder

23 april 2020 - Overwerk en premiedifferentiatie: lage premie in 2020 niet herzien

De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moet worden afdragen, wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort. Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft toegezegd de regeling tijdelijk te wijzigen. Lees verder

23 april 2020 - Kom met een crisisplan voor de gehandicaptensector

Ieder(in) roept de Tweede Kamer en de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport op om met een crisisplan voor de gehandicaptensector te komen, nu de crisismaatregelen tegen corona langer gaan duren. Voor mensen met een beperking of chronische aandoening is een ‘1,5-meter samenleving’ niet haalbaar of alleen met voldoende ondersteuning te realiseren, stelt de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Lees verder

23 april 2020 - Kamer zoekt ruimte voor versoepeling tijdens coronadebat

Het Kamerdebat op 22 april over de coronacrisis ging vooral over de verlenging van de coronamaatregelen. Naast het tekort aan beschermingsmiddelen, testcapaciteiten en apps, ging het ook over de economie en overheidssteun. Het debat liet zien dat de coronacrisis een andere fase ingaat. Eerst was het vooral een medische crisis, nu ontstaat er meer ruimte voor de maatschappelijke vraag: wat nu? Lees verder

23 april 2020 - Wegwijzer corona voor begeleiders

Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft samen met de VGN een wegwijzer corona voor begeleiders gemaakt. Veel begeleiders zijn in de coronatijd op zoek naar betrouwbare informatie over corona in de gehandicaptenzorg. Het beleid van de eigen zorgorganisatie is daarin leidend. Lees verder

23 april 2020 - Pameijer: 'Corona brengt ook een gevoel van verbinding, compassie en liefde'

In de serie 'Hoe gaat het nu bij' op de VGN-website vertellen instellingen over het aantal besmettingen met corona onder cliënten en medewerkers, en wat dit voor de organisatie betekent. In de derde aflevering: hoe gaat het nu bij Pameijer in Rotterdam en omstreken, een zorgorganisatie met circa 6500 cliënten met een verstandelijke of geestelijke beperking. Lees verder

22 april 2020 - Coronaregistraties GHZ: 'Cijfers helpen om mogelijkheden te zien’

Mensen met een verstandelijke beperking zijn op jongere leeftijd dan het landelijk gemiddelde vatbaar voor het coronavirus. ‘Onze aanname is dat dit komt omdat mensen met een verstandelijke beperking jonger verouderen’, zegt Prof. dr. Geraline Leusink op basis van de online database met gegevens over coronabesmettingen binnen de gehandicaptensector. Lees meer.

22 april 2020 - Verduidelijking afspraken testen van zorgmedewerkers

Deze week heeft Minister De Jonge een brief gestuurd met een verduidelijking van de afspraken over het testen van zorgmedewerkers. Reden voor deze brief is het wegnemen van barrières voor het testen van zorgmedewerkers, zodat er voor zorgmedewerkers, als zij 24 uur klachten hebben gehad, alle ruimte en capaciteit is om te worden getest. Lees verder

22 april 2020 - 's Heeren Loo start kaartenactie voor en door cliënten met een (verstandelijke) beperking

Een lichtpuntje in een wereld die zo onbegrijpelijk is veranderd. Met dat doel is 's Heeren Loo een landelijke kaartenactie begonnen voor onze ruim 14.000 cliënten met een (verstandelijke) beperking. Lees verder

21 april 2020 - Budgettair kader Wlz 2020 opgehoogd

Minister de Jonge van VWS heeft op 20 april aan de Tweede Kamer laten weten dat het budgettair kader Wlz 2020 structureel wordt opgehoogd met 480 miljoen euro. Hiermee kan het tekort dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is geprognotiseerd, worden gedekt. Vanwege de corona-uitbraak en de onzekerheden die dat met zich mee brengt, is de besluitvorming naar voren gehaald. In mei en augustus zal de NZa opnieuw adviseren of de contracteerruimte toereikend is. De VGN is blij dat er al zo vroeg in het jaar meer duidelijkheid is over de beschikbare middelen. Lees verder

21 april 2020 - Internationale kennis over impact bezoekregeling

De associatie van academische werkplaatsen heeft voor de VGN de internationale stand van de kennis over de impact van de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg op een rijtje gezet. Dat dit impact heeft is niet aan te geven, maar ook niet uit te sluiten. Het uit voorzorg inzetten van digitaal contact zou passend kunnen zijn, maar ook dat is nog niet door onderzoek onderbouwd. Lees verder

20 april 2020 - Rozen voor de zorg

KRO-NCRV heeft met een bloemengroet het personeel van Lunet zorg bedankt voor hun inzet. Honderden boeketten witte rozen gingen naar woonpark De Donksbergen (Duizel) en Eckartdal (Eindhoven). De bloemen, beschikbaar gesteld door rozenkweker John Meijer, zijn een eerbetoon en een dankbetuiging aan het medisch personeel van Nederland. Elk jaar gaan de bloemen van John Meijer naar Rome voor de Paasviering op het Pietersplein. Dit jaar is daar vanwege de corona-crisis vanaf gezien en heeft de paus voor het eerst sinds decennia geen ‘Bedankt voor de bloemen’ de wereld ingestuurd. De zorgmedewerkers waren blij met de mooie rozen.

20 april 2020 - De Nationale Zorgklas gaat van start

De Nationale Zorgklas is van start gegaan. Dit is een landelijk initiatief om op verantwoorde wijze via een versneld leertraject extra hulpkrachten voor te bereiden op werken in de zorg. De Nationale Zorgklas biedt onlinetrainingen aan, onder leiding van vakdocenten. Lees verder 

20 april 2020 - Tip: handige pagina V&VN over het gebruik van PBM

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft een nieuwe pagina gelanceerd over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Op deze pagina vind je actuele informatie over wanneer je welke beschermingsmiddelen gebruikt en handige tips over hoe en waarom je deze PBM gebruikt. Lees verder

17 april 2020 - Richtlijn inzet en testbeleid medewerkers en cliënten gehandicaptenzorg opnieuw herzien

De richtlijn Inzet en testbeleid medewerkers gehandicaptenzorg is op 15 april nogmaals herzien. Het gaat om kleine wijzigingen. De belangrijkste wijziging is dat de zorgmedewerker minimaal 24 uur lang symptomen van het corona-virus moet hebben, voordat testen zinvol is. De VGN signaleert samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) soms tegenstrijdige adviezen over wat medewerkers moeten doen bij een positieve test. In dit artikel staan de adviezen van het RIVM toegelicht. Lees verder

17 april 2020 - Nieuwe bestelprocedure hulpmiddelen

Om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen heeft VWS het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. Naast het bundelen van de inkoopkracht is ook besloten om via een publiek-private samenwerking de bestel- en distributieprocedures te optimaliseren. Voor de care werkt het LCH samen met Mediq voor de inkoop, distributie, klantsupport en facturatie van schaarse hulp zoals mondkapjes. Hiervoor wordt een apart bestelplatform ingericht. Lees verder

17 april 2020 - Tekort aan beschermingsmiddelen, geduld van de Tweede Kamer raakt op

Het Kamerdebat op 16 april ging vooral over het tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. ‘We hebben nog niet voldoende, erkende minister De Jonge. Kamerleden hadden ook zorgen over de hoge sterfte door het coronavirus in verpleeghuizen en er werd vooruitgeblikt naar de inzet van mondkapjes als de samenleving weer op gang komt. Lees verder

16 april 2020 - Jeugdbranches: blij met financiële zekerheid, maar bezorgd over administratieve lasten

Gemeenten geven aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tijdens de coronacrisis een omzetgarantie. Het eerdere akkoord tussen VWS en VNG hierover is nader uitgewerkt en op 16 april gepresenteerd. De jeugdbranches zijn tevreden over de gemaakte afspraken, maar maken zich zorgen over de administratieve lasten bij de uitvoering ervan. Op enkele punten komt de VNG nog met een nadere handreiking voor gemeenten, op andere punten niet. Lees verder

16 april 2020 - Meer duidelijkheid over de uitwerking financiële zekerheid Wlz voor langdurige zorg

Het ministerie van VWS heeft vandaag meer duidelijkheid gegeven over de uitwerking van de financiële zekerheid in de Wet langdurige zorg (Wlz). In een brief geeft hij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)de opdracht om de onderdelen inkomstenderving en vergoeding van extra kosten van de ondersteuningsmaatregelen langdurige zorg nader uit te werken in een of meerdere beleidsregels en geeft daarbij uitgangspunten mee. Deze uitgangspunten geven de zorgaanbieders meer duidelijkheid en zekerheid over hun inkomsten in de komende periode. Lees verder

16 april 2020 - Mensen met een verstandelijke beperking vaker op jongere leeftijd besmet met het coronavirus

Uit de eerste, voorlopige registraties over het aantal besmettingen binnen zorginstellingen, blijkt dat bij mensen met een verstandelijke beperking meer dan de helft van de besmettingen met het coronavirus voorkomt onder de 60 jaar. Deze leeftijd ligt lager dan de landelijke cijfers van het RIVM. Het aantal sterfgevallen door COVID-19 onder mensen met een verstandelijke beperking lijkt overeen te komen met de cijfers van het RIVM.  Daarnaast is aan de registraties te zien dat COVID-19 onder mensen met een verstandelijke beperking ook voorkomt op jonge leeftijd (10-19 jaar). Lees verder

16 april 2020 - Oproep VGN aan Kamer: Gehandicaptenzorg kan niet zonder voldoende beschermingsmiddelen

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het beleid van het coronavirus. In een brief aan de Kamer vraagt de VGN opnieuw om de benodigde beschermingsmiddelen en testen beschikbaar te stellen aan de gehandicaptenzorg, zodat zorgprofessionals én cliënten goed beschermd zijn tegen een besmetting met het coronavirus. Mocht de anderhalve-meter-samenleving straks zijn intrede doen, dan is de gehandicaptenzorg graag bereid om deze uitdaging aan te gaan. Maar ook dan is goede bescherming een randvoorwaarde om stappen te kunnen zetten. Lees verder

16 april 2020 - Versoepeling BTW bij inhuur zorgpersoneel en medische hulpgoederen

De inzet van zorgpersoneel en de aanwezigheid van voldoende medische hulpmiddelen is tijdens de coronacrisis zeer noodzakelijk. Daarom wordt, meer dan normaal het geval is, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Daarnaast verstrekken ondernemers gratis specifieke medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen. De BTW op deze diensten vervalt, in elk geval tot 16 juni aanstaande. Iets waarop de VGN al eerder heeft aangedrongen. Lees verder

16 april 2020 - Versoepeling beleid vaste reiskostenvergoeding vanwege corona

Het ministerie van Financiën heeft in een besluit van 14 april 2020 een versoepeling aangebracht met betrekking tot de betaling van de vaste reiskostenvergoeding. Als een werkgever een vaste reiskostenvergoeding aan werknemers betaalt, die vanwege de coronacrisis (bijna) volledig thuiswerken, dan mag hij deze vergoeding onbelast blijven betalen zolang de crisismaatregelen gelden. Lees verder

15 april 2020 - Stichting Prokkel past programma aan

De coronacrisis treft ons allemaal. Veel activiteiten kunnen niet doorgaan en dat vraagt om nieuwe, creatieve oplossingen. De Prokkelweek zou op maandag 8 juni starten met een groot landelijk evenement: La Vuelta ProkkelSterrenslag. Dat gaat uiteraard niet door. De Prokkelweek gaat wel door, maar aangepast. Lees verder

15 april 2020 - VGN stelt de OLVG corona check-app beschikbaar voor de gehandicaptensector

Als medewerker in de gehandicaptenzorg wil je snel weten of je mogelijk besmet bent met het coronavirus. Leden van de VGN kunnen vanaf nu de OLVG corona check-app aan al hun medewerkers aanbieden in regio’s waar deze app al actief is. Via deze app kunnen (zorg)professionals hun gezondheid goed in de gaten houden en symptomen van het coronavirus vroegtijdig signaleren. Het is een waardevolle aanvulling op de bestaande voorzorgsmaatregelen die al zijn genomen. De VGN is de eerste brancheorganisaties die haar leden deze mogelijkheid biedt. Lees verder

15 april 2020 - Uitwisseling medische gegevens in tijden van corona

De VGN en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) zijn een samenwerkingsproject gestart dat gericht is op gegevensuitwisseling tussen een vaste huisarts en een waarnemend arts, waaronder de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Jacqueline Neijenhuis, projectleider bij VZVZ, schreef een achtergrondartikel over deze uitwisseling en het belang daarvan in tijden van corona. Lees verder

14 april 2020 - Nieuw verdeelmodel voor beschermingsmiddelen in zorg

Het ministerie van VWS heeft dit weekend een nieuw verdeelmodel vastgesteld dat per direct is ingaan. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen of op andere plekken waar corona-patiënten intensief worden behandeld.  Lees verder

14 april 2020 - Richtlijn inzet en testbeleid medewerkers en cliënten gehandicaptenzorg herzien!

De richtlijn Inzet en testbeleid medewerkers gehandicaptenzorg is op 10 april nogmaals herzien. Het verruimde testbeleid voor de gehandicaptenzorg staat op de website van het RIVM. De GGD'en geven aan dat ze alle medewerkers met symptomen van COVID-19 kunnen testen. Lees meer

14 april 2020 - Hoe krijg je een plek aan tafel bij verdeling beschermingsmiddelen?

Om het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de gehandicaptensector het hoofd te bieden, komen de eerste samenwerkingsverbanden tussen de gehandicaptensector en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en de GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) op gang. Een portret van twee van hen: één in Noord-Brabant en één in Utrecht. Lees verder

10 april 2020 - Belangrijkste huisartsinformatie tijdelijk te raadplegen

Om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten, wordt het tijdelijk mogelijk om huisartsgegevens van meer patiënten te raadplegen. Hiermee kunnen dokters sneller werken, omdat niet alle gegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en ingetypt in de systemen. Lees meer

10 april 2020 - Nieuwe infectiepreventietools beschikbaar voor de gehandicaptenzorg

Er zijn nieuwe tools beschikbaar voor infectiepreventie en hygiënisch werken. De tools zijn vanuit de verpleeghuiszorg ontwikkeld en door Vilans aangepast voor de gehandicaptenzorg. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hebben meegedacht over de tools, onder andere tijdens de infectiepreventie experience. Lees verder 

9 april 2020 - Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid van kracht

Afgelopen maandag 6 april is de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) van kracht geworden. Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen bij het voldoen aan de voorwaarden via deze regeling maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart. Lees verder 

9 april 2020 - Julianne Meijers (Siza) over de bezoekersregeling: Je kunt geen individueel beleid voeren

SiZa-Bestuurder Julianne Meijers licht toe waarom SiZa voor de variant 'nee, tenzij' van de bezoekregeling voor de gehandicaptensector heeft gekozen. 'Bij onvoorziene noodsituaties geeft dit 'tenzij' een beetje ruimte. Tegelijkertijd proberen we daarin zo terughoudend mogelijk te zijn.’ Lees verder 

8 april 2020 - Oproep VGN aan Kamer: Bescherm de gehandicaptenzorg!

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het beleid van het coronavirus. In een brief aan de Kamer vraagt de VGN met klem om de benodigde beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen aan de gehandicaptenzorg, zodat zorgprofessionals én cliënten goed beschermd zijn tegen een besmetting met het coronavirus. Het tekort aan beschermingsmiddelen wordt steeds nijpender en zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg maken zich hierover steeds meer zorgen. Lees meer

8 april 2020 - De VGN Academie maakte drie spoedcursussen voor zorgmedewerkers

De VGN Academie heeft drie gratis spoedcursussen gemaakt voor iedereen die tijdens de coronacrisis meehelpt in de zorg. Vrijwilligers, familieleden, zij-instromers of zorgprofessionals die er al een tijdje uit zijn, leren hiermee meer over de basis van de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking. Er zijn cursussen beschikbaar voor de drie belangrijkste cliëntengroepen. De cursussen zitten vol met aantrekkelijke video’s, animaties en interactieve casussen. De spoedcursussen zijn te volgen via zorgklas.vgnacademie.nl.

8 april 2020 - Online platform Nationale Zorgklas na Pasen online

Via extrahandenvoordezorg.nl worden vraag naar en aanbod van medewerkers voor de zorg bij elkaar gebracht. Wat nog ontbrak was een infrastructuur die hierop aansluit. Maar die komt eraan: momenteel leggen Actiz, de VGN en landelijke partijen uit het onderwijs en het werkveld de laatste hand aan platform Nationale Zorgklas, dat na Pasen online komt. Lees verder

7 april 2020 - Samenwerkingsinitiatieven om aandacht te vragen voor het gebrek aan beschermingsmiddelen

Tot dusver was er geen reden voor de gehandicaptensector om in beeld te zijn bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Maar sinds de uitbraak van corona is die noodzaak er wel, omdat dit regionaal overleg verantwoordelijk is voor de distributie van beschermende middelen en het coördineren van beschikbare coronabedden. Hier en daar schieten de eerste samenwerkingsverbanden uit de grond. Lees meer

7 april 2020 - Kennisbronnen over palliatieve zorg en rouw in de corona-tijd

De corona-tijd vraagt om passende aandacht voor palliatieve zorg en rouw, die aansluit bij de cliënt. Reden om kennisbronnen voor de gehandicaptenzorg hierover te delen. De eerste voorbeelden vindt u hier. Nieuwe bronnen kunnen worden aangemeld via corona@vgn.nl. Lees meer  

7 april 2020 - Noodregeling SET Covid-19 opengesteld en weer gesloten

De noodregeling Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET) Covid-19 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sluit in de nacht van 7 op 8 april om 00.00 uur opnieuw. Eerder vandaag werd de regeling opengesteld nadat het enkele dagen gesloten was vanwege de grote hoeveelheid aanvragen. Ook vandaag kwamen er weer zoveel aanvragen binnen dat het subsidieplafond van € 23 miljoen is bereikt. De regeling is bedoeld voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Hier leest u de RVO-aankondiging van de sluiting. Eerder plaatsten wij een artikel over de noodregeling op onze site. Lees meer

6 april 2020 - Gehandicaptenzorg in Nieuwsuur: Nijpend tekort aan mondkapjes 

Het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds nijpender, dit onderstreept ook zorgbestuurder Sam Schoch van Middin in Nieuwsuur.  "Wat wij tot nu toe binnenkregen? 1 doosje mondkapjes en een vuurwerkbril. Met duizenden handen aan het bed..."  Artsen maken zich grote zorgen om het gebrek aan beschermingsmiddelen voor het verzorgende personeel, ook als het gaat om de gehandicaptenzorg. Ze luiden de noodklok. Worden dit soort zorginstellingen besmettingshaarden? Zie hier het fragment uit Nieuwsuur

6 april 2020 - Nieuwe hulpmiddelen voor behandelbeleid bij besmetting met het coronavirus

Het medisch paspoort en een gespreksleidraad zijn twee nieuwe hulpmiddelen waarmee organisaties zich kunnen voorbereiden op situaties waarin iemand met een verstandelijke beperking ernstig ziek wordt door corona. Lees meer

3 april 2020 - Kwetsbare medewerkers

Sommige medewerkers in de gehandicaptenzorg zijn extra bezorgd om het Covid-19 virus op te lopen. Medewerkers voelen zich kwetsbaar, omdat zij een (chronische) onderliggende aandoening hebben, zwanger zijn of thuis een gezins- / familielid hebben met een (chronische) onderliggende aandoening. De VGN krijgt hier veel vragen over binnen van zowel medewerkers als organisaties. Lees meer

3 april 2020 - Betrouwbare corona-check met app

Het is begrijpelijk dat medewerkers bij gezondheidsklachten nu ongeruster zijn dan voorheen en zich afvragen of een cliënt, een collega of zij zelf misschien besmet zijn met het coronavirus. Doordat er schaarste is en relatief ook nog wel zal blijven aan testmiddelen en -capaciteit, wordt in ons land niet iedereen met klachten getest. Er zijn inmiddels apps ontwikkeld waarmee een zelf-check kan worden uitgevoerd. Drie apps zijn als betrouwbaar aangemerkt. Lees meer

3 april 2020 - Mentale weerbaarheid en ondersteuning

Er zijn verschillende landelijke initiatieven om zorgprofessionals te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Uit een deze week door de VGN gehouden uitvraag onder HR-managers blijkt dat hier veel behoefte aan is. Lees meer

3 april 2020 - Landelijke scenario's omgaan met het berichtenverkeer tijdens coronacrisis

Om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden over de gevolgen van de corona-maatregelen voor het berichtenverkeer in het sociaal domein heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. Lees meer

2 april 2020 - Koning steekt iedereen bij Philadelphia hart onder de riem

Locatie De Hage in Rijssen van Philadelphia Zorg kreeg vanmiddag een bijzonder beeld-telefoontje. De Koning belde omdat hij graag wil weten hoe het in deze periode gaat met de bewoners en medewerkers in de gehandicaptenzorg. En hoe je met elkaar omgaat met deze lastige en emotionele situatie die is ontstaan door de coronacrisis. Lees meer

1 april 2020 - Impressie Tweede Kamerdebat: Minister komt met richtlijn verdeling beschermingsmiddelen

De Tweede Kamer debatteerde woensdag 1 april met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge over de verlenging van de maatregelen tegen het coronavirus. De VGN had in een brief aan de Kamer opnieuw de aandacht gevraagd voor het testen en beschermen van zorgverleners en cliënten in de gehandicaptenzorg. Een impressie van belangrijke punten voor de gehandicaptenzorg, leest u hier

1 april 2020 - 'Heel blij' dat minister testcapaciteit fors uitbreidt en meer gaat testen

Het aantal coronavirustesten wordt de komende weken flink opgeschroefd om zo onder andere meer zorgpersoneel te screenen op het virus. Als gevolg van de opschaling wordt vanaf 6 april het Nederlandse testbeleid verruimd. Ook in verpleeghuizen, gehandicapten-, thuis-, jeugdzorg en GGZ kan personeel dat met kwetsbare patiënten werkt voortaan getest worden. Nu gebeurt dat vanwege schaarste alleen bij zorgmedewerkers in het ziekenhuis of patiënten die ernstig ziek zijn en opgenomen moeten worden in een ziekenhuis. Lees meer

1 april 2020 - Mensen met handicap niet uitgesloten van IC-hulp 

Ook mensen met een handicap kunnen behandeld worden op de Intensive Care. Dat benadrukt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care nadat er onder sommigen angst was ontstaan na eerdere berichten. Lees meer

1 april 2020 - Suïcidepreventie voor professionals en naasten

De organisatie 113 Zelfmoordpreventie biedt een online training Suïcidepreventie aan voor professionals en naasten. Doordat de professional meer op afstand komt te staan door de corona-crisis, wordt het betrekken en ondersteunen van naasten nóg belangrijker. Lees meer

1 april 2020 - Dringende oproep om impact coronavirus op de gehandicaptenzorg in kaart te brengen

In het belang van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking roept Prof. dr. Geraline Leusink zorginstellingen dringend op informatie te verzamelen over de impact van het corona-virus op hun cliënten. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Academische werkplaats Sterker op eigen benen een beveiligde online database opgezet. De eerste resultaten hiervan worden over twee weken verwacht. Lees meer

1 april 2020 - Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink: “Wees niet beperkt in je sociale contacten!"

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Wil jij je verhaal delen? Dat kan. KRO-NCRV is het Corona Quarantaine Contact gestart, een initiatief dat mensen telefonisch met elkaar in contact brengt. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink roept expliciet mensen met een beperking op om zich aan te melden om gebeld te worden. Lees verder

1 april 2020 - Contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals geopend

Het Nationaal Psychotrauma Centrum ARQ IVP start vandaag met een speciaal contactpunt voor psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Lees hier verder.

1 april 2020 - Kennisvragen en antwoorden over COVID-19 vanuit Associatie Academische Werkplaatsen

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen wil de gehandicaptensector in deze coronacrisis ondersteunen met het snel beschikbaar maken van betrouwbare kennis. Voor de verspreiding van deze kennis worden ook de kanalen van VGN en het Kennisplein ingezet. Lees meer

31 maart 2020 - Steffie legt corona eenvoudig uit

Moeilijke informatie over het coronavirus nu in eenvoudige taal met dank aan uitleghulp Steffie Helpt. De Rijksoverheid lanceert nieuwe website speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier de website.

31 maart 2020 - Corona en probleemgedrag: tips van het CCE

De coronacrisis heeft grote impact, ook op mensen met een verstandelijke beperking. Zowel familieleden, vrienden als zorgprofessionals houden afstand vanwege social distancing. Daarbij dragen sommige zorgverleners nu beschermende kleding zoals een mondkapje of een schort. Hoe voorkom je dat deze noodzakelijke maatregelen tot (verergeren van) probleemgedrag leiden? Lees meer

31 maart 2020 - FNV roept op meer te testen

Werknemers in de zorg worden met de dag ongeruster over hun eigen gezondheid en veiligheid nu het coronavirus zich steeds meer verspreidt. In een poll van FNV Zorg & Welzijn, onder ruim 5.600 zorgwerkers, geeft nog maar 30% aan zich veilig te voelen op de werkvloer. Twee weken geleden was dit nog 50 procent. In de thuiszorg, kraamzorg en gehandicaptenzorg ligt dit percentage zelfs onder de 20 procent. De drie meest genoemde redenen zijn het gebrek aan persoonlijk beschermingsmateriaal, onduidelijkheid over de preventierichtlijnen en protocollen die zorginstellingen hanteren en onzekerheid over besmette patiënten of collega’s, omdat er te weinig wordt getest. Lees meer

31 maart 2020 - Financieel steunpakket voor forensische aanbieders

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid. Dit geldt ook voor de aanbieders van forensische zorg. Daarom heeft Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maatregelen getroffen om de zorgaanbieders financiële zekerheid te bieden. Lees hier verder.

31 maart 2020 - Beëindiging aanbestedingstrajecten Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis voor forensische zorg

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft besloten om de voorbereiding voor de aanbestedingstrajecten voor Verdiepingsdiagnostiek (VD) en Volledig Pakket Thuis (VPT) in de huidige vorm te beëindigen. Lees hier verder.

30 maart 2020 - Extra handen in de zorg: afwegingskader en eerste resultaten

Omdat de vraag naar personeel sterk toeneemt ten tijde van de corona-crisis, is een afwegingskader voor het toewijzen van extra zorgverleners ingesteld. Het initiatief is er voor alle zorgorganisaties in ons werkgebied, dus ook voor de gehandicaptenzorg. Het aantal succesvolle matches neemt gestaag toe. Lees hier verder. 

30 maart 2020 - Inzet van extra personeel in jeugddomein én spoedprocedure VOG

Als gevolg van het coronavirus kunnen er grote tekorten aan personeel ontstaan in het jeugddomein. Om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te blijven borgen, kunnen organisaties extra personeel inzetten in de vorm van bekwame niet (meer) geregistreerde professionals. Daarnaast is er voor de VOG-aanvragen voor cruciale beroepsgroepen een spoedprocedure gemaakt. Lees hier verder.

30 maart 2020 - Coronavirus: toezicht in de gehandicaptenzorg

Veel locaties voor dagbesteding en opvang zijn gesloten of in omvang beperkt. In het licht van het coronavirus een noodzakelijke en begrijpelijke keuze. De gevolgen zijn echter groot. Het leidt tot extra zorg en druk in de thuissituatie. Daarnaast kunnen cliënten die wonen in een gehandicaptenvoorziening geen bezoek ontvangen. Dat zorgt voor onbegrip en verdriet bij cliënten en voor een zware belasting van zorgverleners. De inspectie ziet dat veel zorgaanbieders dat onderkennen. De inspectie ziet creatieve initiatieven ontstaan om digitaal contact te houden en alternatieve dag-invulling vorm te geven. Lees meer

30 maart 2020 - Verschuiving indieningsdatum jaarverslag bij VWS van 1 juni naar 1 oktober

VWS heeft mede op verzoek van de zorgbranches besloten de uiterste datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording 2019 aan het ministerie moeten aanleveren te verschuiven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Het gaat daarbij specifiek om instellingen die daartoe op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn. Voor deze laatste enkel voor zover deze zich aan de minister van VWS moeten verantwoorden. Dit besluit is genomen om ruimte te geven voor eventuele vertragingen die in het verantwoordingsproces kunnen ontstaan door de coronacrisis.

30 maart 2020 - Bezoekregeling corona nu ook in begrijpelijke taal 

Van de bezoekregeling die sinds vorige week van kracht is, is nu ook een versie in begrijpelijke taal opgesteld door de LFB. Dit in nauwe samenwerking met KansPlus, LSR, Iederin en de VGN. Lees meer

27 maart 2020 - Vergoeding bijscholings- en inwerkosten voor extra inzet tijdens corona-crisis

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de corona-crisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. Lees meer

27 maart 2020 - Online database corona voor mensen met een verstandelijke beperking opgestart

Om meer inzicht te krijgen over de impact van het coronavirus op mensen met een verstandelijke beperking is een online database opgesteld. Hierin kunnen alle nodige gegevens zorgvuldig en veilig verzameld worden bij zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Lees hier verder.

27 maart 2020 - Pleidooi in de Tweede Kamer voor voldoende beschermingsmiddelen

In het debat in de Tweede Kamer op 26 maart over het coronavirus is kamerbreed gepleit voor voldoende beschermingsmiddelen voor zorgverleners, ook in de gehandicaptenzorg. Dit is in lijn met wat in bijgaande brief van 24 maart aan de Kamerleden door VGN is bepleit. Daarnaast pleit VGN voor afspraken over bekostiging en verantwoording die leidt tot beperkte administratieve belasting voor zorgaanbieders. Lees hier verder.

26 maart 2020 - De dagbesteding is dicht, maar de vernieuwing van de gehandicaptenzorg zit in een versnelling

De pijnlijke en ingrijpende maatregelen tegen corona maken duidelijk hoe hard we elkaar nodig hebben, schrijft Frank Bluiminck in zijn blog. Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg. Begeleiders, ouders en ervaringsdeskundigen steunen elkaar in deze crisis. Hopelijk herschikt de samenleving zich blijvend, naar meer solidariteit en inclusie. Lees meer

26 maart 2020 - Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning'

Rijk en VNG doen een ‘zeer dringend beroep’ op gemeenten om hun aanbieders ‘financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020’.  De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn blij met de afspraken die het Rijk en de VNG hebben gemaakt over de continuïteit van de financiering van Jeugdzorg en Wmo. Lees meer over deze afspraken.

26 maart 2020 - Maatregelen coronavirus Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De SGC heeft net als veel organisaties de nodige maatregelen moeten treffen vanwege het coronavirus. Dit heeft consequenties voor de behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Lees meer

26 maart 2020 - Er zijn veel vragen over dagbesteding en/of opvang. Wat zijn de keuzes organisaties daarin mogen en kunnen maken?

De Corona-maatregelen van het kabinet zijn op 23 maart verder aangescherpt. We merken dat dat tot vragen leidt van organisaties over het kunnen en mogen organiseren van dagbesteding of opvang voor kinderen en volwassenen met beperkingen. In dit artikel uitgangspunten waarmee u rekening kunt houden in uw afweging. Lees meer

26 maart 2020 - Beleid zorgverzekeraars i.v.m. corona voor zorgverleners Zvw

ZN heeft op 25 maart een tweede brief gepubliceerd over de ondersteuning van zorgverleners in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De eerste brief betrof de zorgaanbieders en zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten (basisinfrastructuur). De tweede brief is voor de overige zorgaanbieders en zorgverleners die een contract hebben in de Zvw. De maatregelen in de brief richten zich op die directe ondersteuning voor zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen en op de extra kosten die gemaakt worden i.v.m. corona. Lees meer

26 maart 2020 - 'Na deze crisis kunnen we niet gewoon verdergaan zoals we altijd deden'

Een opleving van saamhorigheid in onze samenleving, zo lijkt het. Is die vast te houden na de crisis? Hoe ziet onze samenleving eruit na corona? Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, voorziet is dat we de publieke sector weer meer gaan waarderen. "We zien dat we bepaalde sectoren, waaronder de gezondheidszorg, heel hard nodig hebben als het eropaan komt. Zij hebben veelal te maken gekregen met bezuinigingen de afgelopen jaren. We kijken nu allemaal naar de overheid en zeggen 'bescherm ons. Deze crisis kan de herwaardering van deze beroepen gaan betekenen. Ik verwacht dat we een stevige discussie krijgen hoe we hen meer werkzekerheid kunnen geven." Ook verwacht Putters dat we veel meer gaan nadenken over betere voorzieningen voor kwetsbaren en ouderen. Lees meer (met video-interview met Kim Putters)

26 maart 2020 - Richtlijn RIVM voor het testen op corona

Er is een tekort aan materialen om te testen of cliënten of medewerkers besmet zijn met het coronavirus. Daarom heeft het RIVM nieuwe richtlijnen opgesteld waaruit afgeleid kan worden of er wel of juist niet getest moet worden. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar gehandicaptenzorgmedewerkers en cliënten. Lees meer

25 maart 2020 - Instructie voor gehandicaptenzorg toegevoegd aan richtlijn gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Er is op dit moment een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat deze beschermingsmiddelen alleen worden ingezet als dat noodzakelijk is. Daarom heeft het RIVM de richtlijn “Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis” ontwikkeld. Een vertaling van deze algemene richtlijn voor de gehandicaptenzorg is voorgelegd aan het RIVM en toegevoegd. Lees meer

24 maart 2020 - Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Lees meer

24 maart 2020 - Sherpa richt in drie dagen verpleegkundige unit in

Sherpa heeft in drie dagen tijd een dagbestedingslocatie van 2200 m2 omgetoverd tot een verpleegkundige unit. Deze staat op het centrale instellingsterrein, op honderd meter afstand van het gezondheidscentrum. Er zijn bedden ingericht om ruim dertig mensen met coronaverschijnselen op te vangen. Op dit moment zijn er gelukkig nog nul bezet. Lees meer

24 maart 2020 - ZN biedt financiële helderheid voor langdurige zorg

Op 23 maart heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief gestuurd aan de zorgbranches, waarin zij aangeven op welke wijze zij de zorgaanbieders in de langdurige zorg financieel ondersteunen met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het doel hiervan is om de zorgaanbieders comfort te bieden, zodat zij zich kunnen richten op het bieden van de noodzakelijke en veilige zorg. Het uitgangspunt is dat een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd. Lees meer

24 maart 2020 - Monitoring verzuim tijdens coronacrisis

Verzuim is altijd al een belangrijke indicator in de bedrijfsvoering, maar tijdens de coronacrisis is het een essentiële sturingsfactor. VWS wil het verzuim monitoren als één van de belangrijkste indicatoren om te zien hoe hoog de nood is en waar de extra inspanningen het beste op moeten worden gericht. VWS heeft bij Vernet het verzoek ingediend maandelijks een verzuimrapportage van de verschillende zorgbranches te mogen ontvangen. Lees meer

24 maart 2020 - CCE roept op contact te zoeken bij probleemgedrag door coronacrisis

Door alle maatregelen die mensen met een beperking nu raken, neemt de kans toe dat mensen vastlopen in de begeleiding, schrijft Jeroen Housman van het Centrum Consultatie en Expertise (CCE) in zijn blog. 'Doe dan een beroep op ons. Wacht niet te lang.' Er wordt gewerkt met videoregistraties op afstand, maar soms is een telefoontje ook al voldoende om verder te komen. Lees meer

23 maart 2020 - Bezoekregeling gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg kent veel verschillende woon- en verblijfsvormen. Ook de populatie bij de zorgaanbieders is zeer divers en de risicoprofielen van cliënten verschillen enorm. De VGN biedt een afwegingskader aan organisaties om het beleid te formuleren t.a.v. bezoekregelingen en het naar huis gaan. De huidige situatie leidt tot een gezamenlijk standpunt op dit moment dat voor de gehandicaptenzorg (nog) géén generiek tijdelijk verbod op bezoek in wordt gesteld, maar dat we uitgaan van het algemene principe “Nee, tenzij…” Lees meer

23 maart 2020 - Richtlijn gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen corona

Er is op dit moment een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat deze beschermingsmiddelen alleen worden ingezet als dat noodzakelijk is. Daarom heeft het RIVM de richtlijn “Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis” ontwikkeld. Een vertaling van deze algemene richtlijn voor de gehandicaptenzorg is voorgelegd aan het RIVM. Lees meer 

22 maart 2020 - Gehandicaptenzorg waarschuwt voor gebrek aan tests en beschermingsmiddelen

Instellingen in de gehandicaptenzorg en ouders van kinderen die in deze instellingen wonen, stellen dat er veel te weinig op corona wordt getest. Bovendien is er een gebrek aan mondkapjes en beschermende kleding, vertellen zij aan Nieuwsuur.

20 maart 2020 - Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Gisteravond is het platform www.extrahandenvoordezorg.nl gelanceerd. Het is een initiatief van brancheorganisaties in de zorg - waaronder de VGN, RegioPlus en VWS - om vraag en aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samen te brengen. De verschillende initiatieven, die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra medewerkers voor de zorg te werven, worden via een gezamenlijke database regionaal gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Heeft uw organisatie behoefte aan extra medewerkers, dan kunt u dit via dit platform ook kenbaar maken. Zie ook het nieuwsbericht van 18 maart 2020.

20 maart 2020 - Inspectie laat termijnen voor zorgaanbieders los

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) liet in een bericht op haar website weten dat zij in deze bijzondere tijden de termijnen voor zorgaanbieders loslaat die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als aanbieders een reactie moeten geven op een inspectierapport of als zij een onderzoeksrapport over een calamiteit moeten inleveren. Instellingen, zorgverleners krijgen standaard uitstel als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen voor wettelijk verplichte meldingen en extra tijd om te reageren op verzoeken van de inspectie. De inspectie is voorts terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken. De inspectie houdt wel zicht op de continuïteit en de veiligheid van de zorg en treedt op als er grote risico’s zijn voor cliënten en zorgverleners.

20 maart 2020 - Bezoekregeling

VGN heeft vandaag in overleg met het minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het RIVM, Ieder(in) en cliëntenorganisaties op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een bezoekregeling gehandicaptenzorg. Die regeling zal in ieder geval het karakter van een afwegingskader hebben, waarin de twee lijnen ‘Nee tenzij’ en ‘Ja tenzij’ zijn opgenomen. Komende maandag zal VWS de regeling openbaar maken.

20 maart 2020 - NZa past regelgeving aan

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangegeven een nieuwe regeling voor de langdurige zorg te willen opstellen, waarmee de extra kosten waarmee aanbieders worden geconfronteerd in verband met de Corona-uitbraak vergoed kunnen worden. De VGN is met de NZa in gesprek om te bevorderen dat die vergoeding passend wordt. 

20 maart 2020 - Overleg over doorbetaling door VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deed op 18 maart een oproep aan leden om aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. De jeugdbranches (BGZJ) denken dat er meer nodig is dan deze oproep. Hierover zijn gesprekken gaande met de VNG. BGZJ pleit voor doorbetaling van de productie, zoals die onder normale omstandigheden zou zijn geleverd, liquiditeitssteun waar nodig, het achteraf vergoeden van extra kosten die samenhangen met corona en snelle duidelijkheid over hoe en wat geregistreerd/gedeclareerd moet worden voor compensatie productieverlies en extra kosten. 

20 maart 2020 - Instructie persoonlijke beschermingsmiddelen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vanmiddag de algemene instructie persoonlijke beschermingsmiddelen vastgesteld. Deze instructie van het RIVM is gemaakt voor de gehele langdurige zorg en moet per branche worden ‘vertaald’. De VGN en de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten zijn hier op dit moment mee bezig. Het resultaat zullen we aanstaande maandag verspreiden. Het RIVM zal de algemene instructie en de uitwerking per branche publiceren als alle vertalingen beschikbaar zijn.

20 maart 2020 - Richtlijn voor testen van cliënten op besmetting met het coronavirus

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt samen met het RIVM aan een nieuwe richtlijn voor het testen van cliënten op besmetting met het coronavirus. Het resultaat hiervan volgt begin volgende week. Intussen blijft de VGN maximale druk op VWS, RIVM en andere landelijke partijen opvoeren om zo snel mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gehandicaptenzorg beschikbaar te krijgen.

20 maart 2020 - Nieuw afwegingskader in de maak voor de omgang voor bezoek en logeren

VGN heeft in nauwe samenwerking met Ieder(in), KansPlus en de NVAVG de laatste hand gelegd aan een nieuw afwegingskader voor de omgang voor bezoek en logeren binnen de gehandicaptensector. De inzet is dat dit zo snel mogelijk wordt getoetst door het RIVM, om er zeker van te zijn dat dit binnen het beleid past. 

19 maart 2020 - Kamer: zorgpersoneel verdient bonus voor strijd tegen corona

De Tweede Kamer heeft op woensdag 18 maart 2020 met premier Rutte en de ministers Bruins (Medische Zorg), Hoekstra (Financiën), Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) gedebatteerd over de aanpak van de uitbraak van het coronavirus (Covid-19). De Tweede Kamer vindt dat het zorgpersoneel dat in de 'frontlinie staat en keihard werkt om het virus eronder te krijgen een bonus verdient. Lees meer

19 maart 2020 - Inspectie laat termijnen voor zorgaanbieders los bij verplichtingen en verzoeken

Zorgaanbieders en de jeugdhulp hebben hun handen vol door het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat in deze periode daarom de termijnen voor zorgaanbieders los die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren. Lees meer

19 maart 2020 - Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven, bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag van zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht. Lees meer

19 maart 2020 - Vragen over pgb en Corona - bericht van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft veel vragen gekregen van budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders over de gevolgen van het coronavirus op het pgb. VWS heeft deze vragen ontvangen en doet haar uiterste best deze op de korte termijn te beantwoorden. Lees meer

19 maart 2020 - Onderzoek naar richtlijn voor bezoekregeling

VGN gaat in samenwerking met enkele aanbieders en in afstemming met Ieder(in) en het RIVM een verkenning doen naar een richtlijn voor een passende bezoekregeling. Dit naar aanleiding van vragen van leden. Geen situatie is hetzelfde, maar er dienen zich verschillende vraagstukken aan. Hoe groot zijn bijvoorbeeld de risico’s als cliënten een bezoek brengen aan het ouderlijk huis? En: hoeveel bezoekers zijn acceptabel voor bezoek aan een wooneenheid bij een zorgaanbieder? We zullen u zo snel mogelijk berichten over de uitkomsten.

19 maart 2020 - Effecten van de WAB

Samen met de andere zorgbranches heeft VGN aandacht gevraagd voor de effecten van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), met name vanwege het risico op een verhoogde WW-premie bij extra inzet van medewerkers. Het Kabinet komt hieraan tegemoet en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal op dit vlak een aanpassing uitwerken. Tevens zal de coulanceperiode voor medewerkers die op 31-12-2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, worden verlengd van 1 april tot 1 juli. Zodra de aanpassingen officieel bekend zijn zullen wij hierover via onze site berichten.

19 maart 2020 - KICK-protocollen vrij toegankelijk tijdens coronacrisis 

Het KICK-portaal met 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen is vrij toegankelijk gemaakt door landelijke kennisorganisatie Vilans. Zodoende kan iedereen die wil helpen in de zorg tijdens de coronacrisis makkelijk werkinstructies nalezen en zijn zorgkennis opfrissen. ‘Dit is voor ons een manier om al die vrijwilligers en mantelzorgers die massaal opstaan om hun diensten aan te bieden tijdens deze uitbraak zo laagdrempelig mogelijk te ondersteunen.’

19 maart 2020 - Nieuwe richtlijn distributie beschermingsmiddelen

De landelijke richtlijn voor de inkoop, (her)verdeling en distributie van hulpmiddelen is aangepast, vanwege het nijpende tekort aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van corona-patiënten. Lees meer

18 maart 2020 - Oproep: nieuwe invulling dagbesteding

De gevolgen van het sluiten van dagbesteding zijn groot voor kwetsbare doelgroepen. Dagbesteding en dagbehandeling is ook essentieel als opvang voor ouders in vitale beroepen of ter ondersteuning van zeer kwetsbare gezinssystemen. Voor deze cliënten en hun omgeving zal de sluiting van voorzieningen leiden tot extra zorg, druk of ontregeling in de thuissituatie. Hoe kunnen we deze cliënten en hun omgeving hierin ondersteunen? Heeft u een creatief idee om cliënten toch een vorm van dagbesteding aan te bieden? Deel het met ons. Op deze wijze kunnen we elkaar inspireren en gebruik maken van al bestaande producten en ideeën, om te voorkomen dat cliënten zonder dagbesteding komen te zitten. Creatieve ideeën kunt u met ons delen via: corona@vgn.nl.

Lees ook ons artikel: Wat betekent corona voor dagbesteding en dagbehandeling?

18 maart 2020 - Coronacrisis treft ook de gehandicaptenzorg zwaar

Tijdens de tv-optredens van de regering en in de maatregelen die zij treft, wordt de gehandicaptenzorg niet genoemd. Terwijl er te weinig tests beschikbaar zijn en financiële tekorten dreigen. Zo leiden de maatregelen juist tot onrust, aldus VGN-directeur Frank Bluiminck in zijn blog. Lees meer

18 maart 2020 - VGN vraagt aandacht van politiek voor gevolgen corona

De VGN heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer in aanloop naar het plenaire debat over de coronacrisis op 18 maart. Hierin wordt aandacht gevraagd  voor het gewijzigde beleid van beperkt testen, de voorraad beschermingsmiddelen en de financiële zorgen van zorgaanbieders. Lees meer

18 maart 2020 - Inzet voormalig zorgpersoneel

Nu de reguliere zorg onder druk komt te staan, bekijkt het Kabinet de mogelijkheid om voormalig zorgpersoneel, zoals artsen en verpleegkundigen niet praktiserend, in te zetten ter ondersteuning van de huidige zorgverleners. Hierbij zijn er voorwaarden geformuleerd. Lees meer

18 maart 2020 - Meer desinfecteermiddelen toegelaten in bestrijding corona

Omdat de desinfecteermiddelen op veel plekken op raken, worden de criteria tijdelijk verruimd. Er kunnen nu meer producten worden gebruikt. Lees meer

18 maart 2020 - Coronacrisis en implementatie Wet zorg en dwang

De VGN heeft naar aanleiding van signalen van leden over de gevolgen van de coronacrisis voor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd), contact opgenomen met het ministerie van VWS. Lees meer

18 maart 2020 - Wat betekent corona voor dagbesteding en dagbehandeling?

Hoe kunnen we cliënten, die op dit moment door het coronavirus niet naar dagbesteding of dagbehandeling gaan, toch ondersteunen in hun thuissituatie? De VGN verzamelt goede voorbeelden om elkaar te helpen en te inspireren. Lees meer

18 maart 2020 - Beschikbaarheid beschermingsmiddelen

De VGN heeft in het bestuurlijk afstemmingsoverleg met klem bij het ministerie van VWS aandacht gevraagd voor de slechte aansluiting van onze leden bij het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Lees meer

18 maart 2020 - Nederland applaudisseert voor zorgmedewerkers

De Nederlanders hebben dinsdagavond massaal gehoor gegeven aan de oproep om drie minuten lang te klappen voor de mensen die in deze zware tijden de samenleving draaiende houden, en in het bijzonder voor de helden in de zorg, die de coronacrisis onder controle proberen te houden. Beelden van applaudisserende mensen op straat, in tuinen, vanuit het raam en op balkons werden volop via social media verspreid, gepaard met termen als 'kippenvel', 'hartverwarmend' en 'ontroerend'. Mooie initiatieven om elkaar te helpen en waardering voor elkaar uit te spreken in deze rare tijd, schieten als paddenstoelen uit de grond.

17 maart 2020 - Oproep opschorten WW-boete

In een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VGN samen met de andere werkgeversorganisaties in de zorg om opschorting van de WW-boete gevraagd. Deze maatregel, die sinds 1 januari van toepassing is vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans, zet de continuïteit van zorgverlening onnodig onder druk. Lees meer

17 maart 2020 - Kabinet kondigt noodpakket voor economie aan 

Het kabinet heeft op 17 maart een noodpakket aangekondigd om banen te behouden en de economische gevolgen van de maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus te beperken. Dit noodpakket is ook van toepassing op de gehandicaptenzorg. Ook gaat het kabinet specifiek in op de gevolgen voor zorgaanbieders. Lees meer

16 maart 2020 - CIZ doet geen huisbezoeken meer door coronavirus

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft haar werkwijze aangepast in verband met de  vergaande maatregelen door het coronavirus.  De medewerkers van het CIZ leggen geen huisbezoeken meer af en nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime. Lees meer

16 maart 2020 - Koning en koningin bedanken zorgmedewerkers

Lofbetuigingen naar medisch personeel komen de laatste dagen vaker voor, maar dit is wel een hele speciale: koning Willem-Alexander en koningin Máxima bedanken de artsen en zorgverleners. Het koningspaar denkt aan ‘allen in ons Koninkrijk die nu onder hoogspanning staan’. Als voorbeeld noemden ze ondernemers en zzp’ers, leerkrachten en bestuurders. Daarnaast is het volgens Willem-Alexander en Máxima ‘geweldig dat zoveel mensen solidair zijn, al was het maar door ouderen een extra teken van leven te geven.’

16 maart 2020 - Oproep: klap je handen stuk voor zorgmedewerkers!

De hartverwarmende beelden uit Spanje en Italië vlogen afgelopen week de wereld wel over. Inwoners daar spraken massaal af om tegelijkertijd luid vanuit tuinen en vanaf balkons (want: lock down) te applaudisseren voor alle zorgverleners uit het land. Nu wordt eenzelfde idee voor het Nederlandse zorgpersoneel volop gedeeld. Het idee is om vanavonddinsdagavond 17 maart -om 20.00 uur stipt állemaal luid te klappen voor de zorgverleners, maar ook voor het supermarktpersoneel, de vuilnisman en alle anderen die zich nu drie slagen in de rondte werken. Die oproep krijgt online massaal bijval. Lees meer

15 maart 2020 - Scholen, kinderopvang en horeca gesloten

De aanvullende maatregelen van het kabinet om alle scholen, kinderopvangcentra en horecagelegenheden te sluiten tot 6 april geldt niet voor kinderen van zorgmedewerkers en andere cruciale beroepen  Zij zijn maandag net anders welkom bij hun werkgever, al kan het dagprogramma er anders uitzien. Op deze wijze kunnen  zorgmedewerkers kun werk kunnen blijven doen.

 

Overzicht van alle nieuws en maatregelen met betrekking tot corona (update t/m 15 maart)  

Deze pagina is een onderdeel van: