Nieuws

Eenmalige financiële ondersteuning voor zorgmedewerkers met post-COVID klachten

Leestijd: 3 minuten
05 oktober 2023

Gedurende de eerste golf (maart tot en met juni 2020) van de COVID-19 pandemie is een dringend beroep gedaan op zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers zijn hierdoor veelvuldig in aanraking gekomen met het virus. De zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf ziek zijn geworden en daarna langdurige post-COVID klachten hebben ontwikkeld, kunnen nu aanspraak maken op een eenmalige financiële ondersteuning vanuit het kabinet. Soms is hiervoor een verklaring nodig van de (ex-)werkgever.

Munten

Aanleiding

In de onzekere periode van de eerste golf (maart tot en met juni 2020) van de COVID-19 pandemie is een dringend beroep gedaan op zorgmedewerkers. Ondanks alle nog onbekende risico’s is de benodigde zorg verleend aan COVID-19 patiënten. Voor deze groep zorgmedewerkers was het niet mogelijk om géén zorg te verlenen; het land bevond zich in een ernstige staat van crisis en hun inzet was hard nodig. Zorgmedewerkers kwamen hierdoor veelvuldig en intensief in contact met het virus, zo ook in de gehandicaptenzorg.

Regeling voor eenmalige financiële ondersteuning

Het kabinet betreurt het ten zeerste dat sommige zorgmedewerkers langdurige post-COVID klachten hebben ontwikkeld, waardoor zij verstrekkende gevolgen ervaren voor hun werk- én privéleven. Het kabinet maakt een gebaar ter erkenning van het ontstane leed en de getoonde inzet in een uitzonderlijke situatie. Het gebaar is in de vorm van een eenmalige financiële ondersteuning van €15.000 per persoon. Op vrijdag 1 september 2023 is de Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling geldt enkel voor zorgmedewerkers in loondienst bij de zorgaanbieder of via een uitzendconstructie, niet voor zzp-ers.

Let op: Aanvragen tot en met 23 oktober 2023

Van 25 september tot en met 23 oktober 2023 kan een zorgmedewerker zelf een aanvraag indienen bij de uitvoeringsorganisatie DUS-I. Bij de aanvraag zullen een aantal documenten moeten worden ingediend. In de meeste gevallen beschikt de zorgmedewerker zelf over deze documenten. In sommige gevallen kan het zijn dat de zorgaanbieder wordt benaderd voor het ondertekenen van een verklaring. Zorgmedewerkers die bijvoorbeeld als begeleider hebben gewerkt binnen de gehandicaptenzorg zullen een werkgeversverklaring nodig hebben voor de aanvraag. Op de website van DUS-I staat een aparte pagina met informatie voor zorgaanbieders.

Regeling staat los van eventuele aansprakelijkheid

De eenmalige financiële ondersteuning is nadrukkelijk geen schadevergoeding voortkomend uit eventuele aansprakelijkheid. De regeling voor de financiële ondersteuning is aanvullend op de algemene ondersteuningsmaatregelen vanuit het kabinet voor iedereen met post-COVID klachten. Ook de werkgeversverklaring die in sommige gevallen gevraagd wordt, houdt geen erkenning van eventuele aansprakelijkheid in.

Bekendheid regeling

Het zou mooi zijn als alle zorgmedewerkers die aanspraak kunnen maken op de financiële ondersteuning op tijd een aanvraag in kunnen dienen. Er zijn werkgevers in de branche die daarom zelf contact opnemen met (voormalig) zorgmedewerkers die mogelijk in aanmerking komen voor deze financiële ondersteuning.

 

Verklaring zorgaanbieder zorgmedewerker met langdurige post-COVID klachten

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: