Extra inspecties op legionella in de Gehandicaptenzorg

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert binnenkort bij een aantal organisaties extra inspecties uit. De ILT doet dit (als pilot) om inzicht te krijgen in de vraag waar de knelpunten liggen tijdens het uitvoeren van het voorgeschreven legionellabeheer. In de meegestuurde bijlage attendeert de ILT de Gehandicaptenzorg op deze inspecties.

Foto handen wassen

Hoewel de inspecties zich beperken tot organisaties waar eerder normoverschrijdingen zijn geconstateerd, is de VGN niet blij met deze intensivering van handhaving. In december 2017 publiceerden we een handreiking legionellabeheer (deel 1). Deze handreiking hebben we afgestemd met het RIVM en hierin staat een versoepeling van de te nemen maatregelen, op basis van risicosturing in plaats van op handhaving van regels.

Hoewel de VGN de wettelijke taak van de ILT onderschrijft, zien we toch dat de aangekondigde inspecties in tegenspraak zijn met de nieuwe koers van ‘risicosturing’. Voor de VGN des te meer reden om door te werken aan deel 2 van de handreiking, waarin we nog verdergaande risicosturing willen realiseren en om met de ILT in gesprek te gaan over nut en noodzaak van deze pilot.