Legionellapreventie heeft aandacht nodig na versoepeling coronamaatregelen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) roept bedrijven en instellingen op om het legionellabeheer op orde te brengen zodra de versoepeling van de coronamaatregelen voor deze organisaties in gaat. De brancheorganisaties in de zorg (waaronder de VGN) hebben hierover een brief gekregen van de ILT.

Veel organisaties konden door de coronamaatregelen hun legionellabeheer niet optimaal uitvoeren of zijn (deels) gesloten geweest. Drinkwater in installaties heeft daarom soms lange tijd stil gestaan. Daarmee neemt het risico op groei van legionellabacteriën toe. Locaties waar de volksgezondheid het grootste risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten, noemen we prioritaire instellingen. Deze zijn verplicht aan legionellapreventie te doen waarop de ILT toezicht houdt. Veel grote woongebouwen in onze sector vallen ook onder deze plicht. De VGN is met het RIVM en met het ministerie van Infrastructuur en Water (minIenW) in gesprek over versoepeling van de maatregelen. Zie bijvoorbeeld ons artikel van april 2019.

Los van deze gesprekken attendeert de ILT nu op extra risico’s rond de coronacrisis. De brief hierover voegen we als bijlage toe. Daarnaast geeft de ILT enkele nuttige tips.

Deze pagina is een onderdeel van