VGN vraagt ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om wijziging van de regelgeving voor legionellapreventie

Het RIVM heeft onlangs advies uitgebracht over legionellapreventie. Opvolging van het advies betekent in de praktijk voor de meeste zorgorganisaties in de gehandicaptensector dat veel maatregelen in zorgwoningen versoepeld kunnen worden. De VGN is blij met dit advies en hoopt dat het ministerie dit overneemt in regelgeving. De VGN heeft inmiddels het ministerie gevraagd dit per 2020 te doen.

Afbeelding van een douche

Het RIVM heeft in februari een advies uitgebracht over legionellapreventie. Primair bedoeld voor GGD'en. Het ministerie van IenW kan de regelgeving over legionella (het Drinkwater) mede hierop baseren. Het RIVM heeft een herziening gemaakt van de 'Indeling van waterinstallaties naar mate van risico op legionellose' vanwege nieuwe inzichten. De inhoud van het advies sluit prima aan bij de visie van de VGN op veiligheid: maatregelen bij risico's en geen nodeloze maatregelen als de risico's er niet zijn, want dat leidt alleen maar tot hoge kosten en veel nodeloos werk. Dat gaat ten koste van de zorg. En bovendien: het leidt helemaal niet tot extra veiligheid, omdat er nauwelijks tot geen legionelloses voorkomen. In de praktijk kan het advies een flinke verruiming betekenen voor veel van onze zorgorganisaties. Ook heeft het RIVM in overleg met de VGN verouderde termen als 'instellingen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten' uit het advies verwijderd. 

De VGN is blij met dit advies, omdat we al jaren met het RIVM en het ministerie in gesprek zijn over deze door ons gewenste 'risico-benadering'.  Maar niet te vroeg gejuicht: het ministerie moet dit advies nog wel overnemen en in de regelgeving verwerken. We hopen dat het ministerie de reikwijdte van het Drinkwaterbesluit gaat aanpassen nav de herziene risico-indeling. De VGN heeft daarom het ministerie een notitie gestuurd met een motivatie en met het verzoek om dit advies van het RIVM (liefst per 2020) op te nemen in de regelgeving.

In december 2017 hebben we een handreiking (deel 1) uitgebracht om instellingen te helpen bij hun legionellabeheer. Daarbij gaven we toen aan dat we werkten aan een tweede deel, met mogelijk verdergaande oplossingen. Tijdens de uitwerking spraken we met het RIVM. Daarbij kwam de voorbereiding van het genoemde advies aan de orde. Het bleek dusdanig goed aan te sluiten bij onze gedachten, dat we concludeerden dat als dit advies regelgeving zou worden, instellingen daarbij voldoende baat hebben. Het voorgenomen tweede deel van de handreiking is in dat geval dan niet meer nodig. Het advies vraagt wel enige bestudering, maar het pakket aan maatregelen wordt er wel door vereenvoudigd. 

Over het antwoord en de voortgang houden we u op de hoogte. Het advies van RIVM, de notitie van de VGN en de Handreiking deel 1 voegen we als drie bijlagen toe.