Nieuws

Ledenbijeenkomst legionella: naar maatregelen op maat en naar een handreiking

29 januari 2015

Op 27 januari organiseerde de VGN een ledenbijeenkomst over legionellapreventie. Het betreffende departement wil wel meegaan in een meer risico-gestuurde aanpak onder de voorwaarde van een akkoord vanuit het RIVM en er is bij de leden behoefte aan een handreiking met praktische tips.

De bijeenkomst bouwde voort op activiteiten die de VGN in 2013/2014 startte. Veiligheid voor de cliënt en de plicht om te zorgen voor schoon drinkwater staat voorop.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (gaat over legionella) gaf uitleg over de wet- en regelgeving. Maar ondanks de bestaande regelgeving blijft er een groot grijs gebied bestaan, waarin niet duidelijk is wat nu wel en niet mag/moet. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT, het inspectieorgaan van het ministerie van I&M) kan regionaal eigen accenten leggen. Daar wordt het voor instellingen niet gemakkelijker van.

Vanuit de instellingen schetsten Amarant en Alliade een beeld van de knelpunten (veel extra werk, veel extra kosten, recidiverende besmettingen zonder ziekteverschijnselen), maar ook van de eigen aanpak (afspraken met corporaties en inspecties). Gericht op een risico-aanpak per doelgroep: bij lichamelijk gezonde doelgroepen zijn extra maatregelen vaak overbodig.

Het Kenniscentrum Wonen Zorg (KCWZ) bepleitte vanuit Aedes om niet te blijven juridiseren (wat mag wel en wat niet; wie moet wat betalen), maar om als instelling en corporatie om tafel te gaan zitten en afspraken te maken. Simpelweg: niet alles is en wordt geregeld en dus moet je er samen uit komen.

Uit de discussie hielden we over:

  • er is behoefte om met de ILT te komen tot nadere en eenduidige afspraken;
  • er is behoefte aan verdere uitwerking van de risico-/doelgroepenbenadering; dat moeten we verder uitwerken met het RIVM;
  • er is behoefte aan een handreiking met praktische tips; daarbij valt goed voort te bouwen op de bestaande handreiking van Aedes;
  • er is behoefte aan een aparte werkgroep voor legionella.

Vanuit de VGN zullen we met nieuwe initiatieven komen richting ILT en RIVM. Ook zullen we met een werkgroep de handreiking uitwerken. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: