Nieuws

Nieuwe activiteiten van VGN in 2014 over legionella

04 maart 2014

De VGN heeft samen met enkele instellingen een werkplan gemaakt om de maatregelen die legionella moeten voorkomen te vereenvoudigen en meer op maat toe te snijden. We werken aan een meer risicogerichte benadering. 

In veel gebouwen van gehandicaptenzorgorganisaties zijn maatregelen nodig om legionellainfecties te voorkomen. Organisaties geven frequent aan: het lijkt wel vechten tegen de bierkaai, want in veel gevallen komt de legionella-bacterie steeds weer terug, ondanks dure voorzorgsmaatregelen, terwijl er geen ziekteverschijnselen optreden bij onze cliënten in die gebouwen.

In oktober heeft de VGN dat probleem besproken met het RIVM. Het RIVM voelt echter niet voor het verminderen van voorzorgsmaatregelen. Wel ziet het RIVM enkele mogelijkheden om meer 'zorgwoningen' buiten de specifieke maatregelen te plaatsen die nodig zijn op grond van de Regeling Legionellapreventie. Ook is het RIVM wel gevoelig voor een meer risicogerichte benadering (zoals wij ook voorstaan bij brandveiligheid): neem de juiste maatregelen die nodig zijn voor de specifieke groep bewoners per gebouw, waarbij veiligheid uiteraard voorop staat.

We hebben deze lijn in een expertmeeting nader verkend. Het leidde tot een aantal oplossingsrichtingen: verbeteren van de beheersmaatregelen, installatietechnische verbeteringen, meer zorgwoningen uitzonderen van de preventiemaatregelen door uitbreiding van watermeters (vooral bij scheiden wonen zorg). De VGN zal het initiatief nemen tot het uitwerken van deze gedachten in concrete acties. We streven ernaar zoveel mogelijk in 2014 te realiseren. Voor een uitgebreider verslag van de expertmeeting en voor het werkplan: zie de bijlage.  

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: