Nieuws

Extra jeugdzorggeld voor 2021: belangrijke eerste stap

23 april 2021

De VGN ziet dat het kabinet een belangrijke eerste stap zet door dit jaar ruim 600 miljoen euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg. Het is van groot belang dat jeugdigen tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. Deze middelen verlichten de druk op korte termijn. Echter, het is geen antwoord op de gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen om structureel tot een goed functionerend stelsel voor kinderen en jongeren te komen.

Het extra geld is gekoppeld aan enkele concrete maatregelen. Onder andere om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz tijdelijk uit te breiden, kleinere leefgroepen te realiseren (3M-voorzieningen) en wachtlijstproblematiek aan te pakken.


Deze eenmalige middelen leiden niet tot de structureel noodzakelijke versterking van de jeugdzorg. Daarvoor zijn serieuze aanpassingen in de wetgeving, het toezicht en de inrichting van het jeugdstelsel nodig. Dit hebben de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) eerder in een brief aan informateur Tjeenk Willink bepleit.

 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: