Nieuws

Factsheet 'Hollen en stilstaan bij werkdruk'

08 juli 2014

Op 8 juli 2014 heeft de Inspectie SZW de factsheet 'Hollen en stilstaan bij werkdruk' gepubliceerd. In deze factsheet zijn de inspectieresultaten van 2013 op het gebied van werkdruk samengevat. 

De inspectie constateert dat de aanpak van de werkdruk binnen de (gehandicapten)zorg is verbeterd. Het aantal overtredingen op het terrein van agressie is echter toegenomen. Ook constateert de inspectie dat het arbobeleid bij instellingen die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties slechter is geregeld.

Zorgzwaarte
De inspectie ziet een aantal oorzaken voor de toename van overtredingen op het terrein van agressie. Door de verschuiving van intramurale zorg naar extramurale zorg neemt de zorgzwaarte voor de medewerker toe. De medewerker kan daardoor vaker te maken krijgen met agressie. Ook de risico-inventarisatie, procedures en maatregelen zijn daar nog niet altijd op aangepast. Daarnaast ziet de Inspectie dat voor een deel van de zorgtaken lager gekwalificeerd of tijdelijk personeel wordt ingezet.

Deze zorg wordt gedeeltelijk herkend door de VGN. De instellingen in de gehandicaptenzorg zijn zich ervan bewust dat de onzekerheid voor medewerkers toeneemt. De wijze waarop gemeenten invulling geven aan aanbestedingsprocedures is bepalend voor de effecten op de arbeidsomstandigheden van medewerkers.

Vervolgactiviteiten
Het ministerie van SZW en de Inspectie SZW gaan de komende vier jaar extra aandacht besteden aan de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Preventie van uitval door ziekte in verband met PSA levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De Inspectie inspecteert dit jaar nog op PSA bij ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra. In 2015 controleert de Inspectie SZW opnieuw de instellingen waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd. Ook richt de Inspectie zich in 2015 op nieuwe toetreders die niet zijn aangesloten bij brancheorganisaties.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn