Nieuws

Factsheet Inkoop Integrale vroeghulp voor gemeenten

21 juni 2016

Hoe krijgen jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun ouders snel de juiste zorg en begeleiding? Integrale Vroeghulp roept gemeenten dringend op om dit goed te regelen en bekostigen. Als gemeenten deze samenwerking nu niet regelen, dreigt 15 jaar aan ervaring en expertise te verdwijnen. Ook aanbieders hebben een belangrijke rol om Integrale Vroeghulp mee te nemen in de gesprekken over inkoop. Vroege herkenning van problemen bij deze jonge kinderen verlaagt de zorgkosten op de langere termijn, maar voorkomt bovenal een moeilijke zoektocht van bezorgde ouders.

Integrale Vroeghulp heeft speciaal voor gemeenten een factsheet gepubliceerd waarin de mogelijkheden van Integrale Vroeghulp (IVH) op een rij zijn gezet. 

IVH
Ouders van 'puzzelkinderen' hebben vragen die te complex zijn voor een consultatiebureau, wijkteam of CJG. Vooral in deze tijd met veel veranderingen in de jeugdhulp zijn zij niet altijd in staat om zelf de regie in handen te houden. IVH beschikt over een landelijk dekkend stelsel van multidisciplinaire netwerken. Zo’n netwerk helpt jonge kinderen van 0 tot 7 jaar met meervoudige of complexe zorgvragen en/of een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.  

Ruud Grondel, VNG subcommissie Jeugd en wethouder Zorg en Welzijn in Diemen: 
‘Integrale vroeghulp is bewezen effectief, werkt preventief én past in de beweging van de transitie. IVH is een integrale werkwijze met veel expertise bij hele jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Vooral de casemanager die gezinnen helpt bij hun hulpvragen en die naast ouders staat bij hun zoektocht naar ondersteuning, is in deze onrustige tijden een constante factor voor de ouders. Het is nog niet te laat, om deze zorg in het gemeentelijk beleid op te nemen en in te kopen, maar dan moeten we het wel nu regelen!’ 

Factsheet
In de factsheet krijgen gemeenten informatie over de mogelijkheden van Integrale Vroeghulp. Aan de orde komen praktische zaken als: 

  • Wat biedt Integrale Vroeghulp?
  • Hoe is de financiering geregeld?
  • Gemeentelijke zorginkoop IVH 

- Factsheet: Denk bij uw inkoop jeugdhulp aan Integrale Vroeghulp (VNG, juni 2016)
- www.vng.nl/ivh

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: