Nieuws

Factsheet 'Omgaan met persoonsgegevens in Wmo en Jeugdwet'

04 december 2014

De VGN heeft een factsheet gepubliceerd over hoe gehandicaptenzorgorganisaties om moeten gaan met het uitwisselen van cliëntgegevens met gemeenten onder de werking van de Wmo2015 en Jeugdwet. Hierin staan de belangrijkste algemene privacyregels uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de bijzondere regels uit de Wmo2015 en de Jeugdwet waar uw instelling vanaf 1 januari 2015 aan moet voldoen.

Vooruitlopend op het ingaan van de Wmo2015 vragen sommige gemeenten bij enkele aanbieders gezondheidsgegevens op van overgangscliënten. Dit met als doel het compleet maken van hun gegevensbestanden. U mag gezondheidsgevens voor dat doel niet verstrekken. Dat blijkt uit de antwoorden die van VanDoorne heeft gegeven op vragen van enkele leden hierover. Deze antwoorden en hoe wel te handelen hebben wij in een aparte factsheet 'Verstrekking gezondheidsgegevens cliënten vooruitlopend op in werkingtreding Wmo' opgenomen. 

Het factsheet 'Omgaan met persoonsgegevens met het oog op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Wmo 2015 en Jeugdwet' bestaat uit:

1. Algemeen  deel

  • hierin staan de privacyverplichtingen onder de Wbp;
  • de doeleinden van de gegevensverwerking;
  • grondslagen voor de verwerking;
  • verwerken BSN; 
  • toezicht en handhaving.

2.Bijzonder deel

  • Hierin staan de bepalingen uit de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Factsheet 'Verstrekking gezondheidsgegevens cliënten vooruitlopend op in werkingtreding Wmo2015

In deze factsheet vindt u via een tabel of er ja/nee een grondslag is volgens de privacyregels 'afgepeld' bij de vraag van gemeenten om de volgende gegevens: 
NAW; BSN, geboortedatum, geindiceerd ZZP, geïndiceerde functie, omvang, indicatiebesluitnummer, indicatievervoer, ingangsdatum en einddatum.