Nieuws

Factsheet overgangsrecht

Het ministerie van VWS heeft een factsheet gepubliceerd over het overgangsrecht van AWBZ-cliënten. Hierin wordt het overgangsrecht van de cliënten die nu in de AWBZ zitten op een rijtje gezet.

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de AWBZ en gaan alle cliënten over naar de Wlz, de Wmo, de Jeugdwet en/of de zorgverzekeringswet. In de factsheet wordt aangegeven welke cliënten naar welke wet gaan en waar ze recht op hebben in 2015.

U vindt de factsheet 'Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?' in de bijlage (uitgave februari 2015).

Deze pagina is een onderdeel van: