Nieuws

Overgangsrecht in de Wmo

24 februari 2015

In de Wmo 2015 is een overgangsrecht opgenomen voor iedereen die op 31 december 2014 AWBZ-zorg ontving en nu een beroep moet doen op deze nieuwe wet. Het gaat om persoonlijke verzorging, begeleiding, logeren, vervoer en doventolkzorg.

De wet

Cliënten houden gedurende de looptijd van het AWBZ-indicatiebesluit- maar uiterlijk tot het einde van 2015 - recht op dezelfde zorg. Dit geldt ook voor mensen die met een Persoonsgebonden Budget (PGB) zelf hun zorg inkopen. Zij hebben recht op hetzelfde budget als ze in de AWBZ ontvingen.

Gemeenten hoeven de zorg niet bij dezelfde aanbieder in te kopen en kunnen zelf kiezen welk tarief ze hiervoor rekenen. Voordat het indicatiebesluit afloopt, kunnen gemeenten  al een nieuw aanbod voorleggen aan cliënten voor ondersteuning volgens de Wmo 2015. Als de cliënt dit weigert, houdt hij overgangsrecht tot het indicatiebesluit afloopt of (als het indicatiebesluit doorloopt tot na 2015) tot 1 januari 2016.


De praktijk

De VGN-monitor sociaal domein laat zien dat gemeenten bij alle respondenten zorg inkocht waar overgangsrecht op berust. Dit ging gepaard met een korting van gemiddeld 18 procent.


Betekenis voor de aanbieder

Volgens het overgangsrecht kunnen gemeenten de continuïteit van de oude AWBZ-zorg bij andere aanbieders inkopen en tegen een lager tarief. Dit betekent dat gehandicaptenzorgaanbieders niet de zekerheid hebben dat ze dezelfde cliënten zorg mogen blijven geven. Het is een uitdaging om onder deze condities dezelfde zorg en kwaliteit te bieden als in de AWBZ.

Omdat gemeenten cliënten eerder een nieuw ondersteuningsarrangement in de Wmo mogen aanbieden, is het belangrijk dat zorgaanbieders in gesprek blijven met gemeenten. Een belangrijke vraag die speelt in dit overleg: wanneer stopt het overgangsrecht en wat kunnen zorgaanbieders gemeenten adviseren over een passend aanbod in de Wmo 2015?

Zorgaanbieders hebben zorgovereenkomsten gesloten met cliënten. Door de transities moeten zorgovereenkomsten zorgvuldig worden aangepast en beëindigd.


Meer weten?

Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 8.3: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-280.html

Factsheet overgangsrecht: https://www.vgn.nl/nieuws/factsheet-overgangsrecht

Handreiking transitie en zorgovereenkomst: welke stappen moet je zetten om een zorgovereenkomst zorgvuldig te beëindigen?

https://www.vgn.nl/nieuws/transitie-en-zorgovereenkomst-beslisboom-en-clientbrieven

Deze pagina is een onderdeel van: