Nieuws

Transitie en zorgovereenkomst: beslisboom en cliëntbrieven

05 december 2014

De VGN heeft een handreiking Transitie en zorgovereenkomst gemaakt. Hierin staan de acties en stappen beschreven om op zorgvuldige wijze te komen tot aanpassen of beëindigen van de zorgovereenkomst met de cliënt. In aanvulling hierop hebben enkele leden een beslisboom laten maken met de toepasselijke conceptbrief om de cliënt te informeren. Deze documenten zijn voor onze leden beschikbaar gesteld.

Deze pagina is een onderdeel van: