Nieuws

Handreiking 'Transitie en zorgovereenkomst'

07 augustus 2014

Naar aanleiding van vragen van leden heeft de VGN een handreiking 'Transitie en zorgovereenkomst' laten opstellen door Van Doorne advocaten. Kort samengevat wordt in de handreiking beschreven wat de effecten kunnen zijn van de transities (Wmo2015 en Jeugdwet) op de juridische relatie die u heeft met uw cliënt(en).

Het kan zijn dat u de zorgovereenkomst die u gesloten heeft met de cliënt op de veranderde situaties wilt aanpassen of zelfs beëindigen. Dit moet tijdig en zorgvuldig gebeuren. In de handreiking en onze toelichting (voorlegger) daarop staat beschreven hoe u dit kunt aanpakken. Ook wordt een nadere duiding gegeven aan het overgangsrecht in de Wmo en de Jeugdwet en de verplichtingen van gemeenten daarbij. Wij spreken nog met cliëntenorganisaties over deze handreiking.

Deze pagina is een onderdeel van: