Nieuws

Transitie en zorgovereenkomst

08 juli 2014

Aanbieders zijn volop aan de slag met de zorgverkoop. Gemeenten en zorgkantoren zijn begonnen met hun aanbesteding of inkoopprocedure voor het jaar 2015. De overgang naar de Wmo en Jeugdwet schept echter ook vragen over de afspraken die aanbieders met de cliënt onder het regime van de AWBZ hebben gemaakt. Bijvoorbeeld over het kunnen aanpassen of beëindigen van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die met de cliënt is gesloten. De VGN werkt met VanDoorne advocaten aan een handreiking hierover. Tussen medio en eind augustus kunt u deze verwachten.

modelovereenkomst

Handreiking transitie en zorgovereenkomst

In de handreiking wordt ingegaan op het overgangsrecht van cliënten (Wmo en Jeugdwet) en de situatie dat gemeenten geen contract sluiten of onder andere condities (zoals lagere tarieven/ of andere activiteiten). Ook kan het zijn dat de aanbieder geen contract wil sluiten met een bepaalde gemeente. Welke (on)mogelijkheden zijn er in die situaties voor aanbieders om de bestaande zorgovereenkomst aan te passen of te beëindigen. Dat staat in deze handreiking. Naar verwacht is deze medio augustus gereed. We hebben ook het voornemen om hierover een ledenbijeenkomst/workshop te houden. 

Zorgverkoop Sociale domein en AWBZ

Over de zorgverkoop maakten we eerder al de juridische handreiking Zorgverkoop. Deze brengen we graag nog eens onder uw aandacht, vanwege de lopende inkooprocedures. De Juridische Handreiking bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Zorginkoop door gemeenten,
  • Samen inschrijven
  • Zorginkoop cliënten (PGB)
  • Zorgverkoop (1): dit betreft de inkoop door de zorgkantoren.

Naast deze juridische handreiking maakte de VGN met de handreiking Zorgverkoop onder de Wmo. Tussen medio augustus/ eind augustus zal hierop een addendum komen.