Juridische Handreiking Zorgverkoop compleet

In opdracht van de VGN heeft VanDoorne advocaten een Juridische Handreiking Zorgverkoop gemaakt. De volgende delen zijn gepubliceerd: Zorginkoop door gemeenten, Samen inschrijven en Zorginkoop door cliënten.

handen houden mobiele telefoon vast

Zorginkoop door gemeenten en Samen Inschrijven

Het deel Zorginkoop door gemeenten gaat in op de regels die spelen bij de zorginkoop/aanbestedingen door gemeenten.  Het onderdeel Samen Inschrijven gaat dan weer specifiek in op de geschikte juridische vormen voor het samenwerken/inschrijven op die aanbesteding/inkoop door gemeenten.  Deze twee delen van de juridische handreiking zijn met name van belang voor uw zorgverkoop in het gemeentelijk domein (Wmo en nieuwe Jeugdwet). Ze zijn ook complementair aan de eerder verschenen Handreiking zorgverkoop in de Wmo. Deze handreiking is een ontwikkeldocument. Naast deze Handreiking zal de VGN volgend jaar ook workshops geven voor uw zorgverkoop respectievelijk de inkoop door gemeenten.

Zorginkoop door clienten

De Zorginkoop door cliënten betreft de contractering met ouderintiatieven op basis van een pgb.

Juridische Handreiking compleet

Eerder dit jaar is al het onderdeel zorginkoop door zorgkantoren verschenen. Met het verschijnen van de laatste delen is de Juridische Handreiking Zorgverkoop compleet en beschikt u als aanbieder van gehandicaptenzorg over een 'totaal'plaatje voor uw zorgverkoop.

Deze pagina is een onderdeel van