Nieuws

Factsheet Wetsvoorstel Zorg en dwang

30 april 2014

In het factsheet 'Wetsvoorstel Zorg en dwang' geeft de VGN in vijftien vragen en antwoorden een beeld van de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel Zorg en dwang. Het wetsvoorstel Zorg en dwang is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen.

Het wetsvoorstel geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie of in kleinschalige woonvormen. Het wetsvoorstel Zorg en dwang introduceert een stappenplan dat is gericht op het voorkomen van dwang. Zorgverleners moeten dit stappenplan doorlopen zodra er geen overeenstemming is met een cliƫnt over vrijwillige zorg.

Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer. Nu moet de Eerste Kamer nog haar oordeel geven. De Eerste Kamer heeft echter besloten hiermee te wachten totdat ook het wetsvoorstel Verplichte GGZ bij haar wordt ingediend.

Wettelijk kader
Op dit moment valt de zorgverlening en dwangbehandeling voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking nog onder de Wet Bopz. Maar die wet is veel meer gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis, waardoor hij onvoldoende past bij de zorg voor deze specifieke doelgroepen. De wet Zorg en dwang sluit qua termen en procedures beter aan bij die doelgroepen.