Nieuws

Factsheet Wet zorg en dwang: 50 vragen en antwoorden

13 februari 2018

Bijgaand treft u de Factsheet Wet zorg en dwang aan. De Factsheet geeft in 50 vragen en antwoorden een beeld van de hoofdlijnen van de Wet zorg en dwang. De Factsheet is een gezamenlijk product van ActiZ en de VGN.

De Eerste Kamer heeft eind januari de wetsvoorstellen zorg en dwang (Wzd), verplichte ggz (Wvggz) en forensische zorg (Wfz) aangenomen. De Wzd en de Wvggz zullen 1 januari 2020 inwerking treden en daarmee de huidige wet Bopz vervangen. De Wfz zal 1 januari 2019 gedeeltelijk inwerking treden.

De VGN is op dit moment aan het inventariseren wat  ontwikkeld moet worden ten behoeve van de implementatie van de wet om leden adequaat voor te bereiden op de Wzd. Zodra hierover meer bekend is treft u dit hier aan. 

Bekijk de wettekst voor meer informatie over de wetsbehandeling.
De VGN heeft eerder kritisch gereageerd op de Wet zorg en dwang via een brief aan de Eerste Kamer.

Downloads

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: