Nieuws

Factuur Regeling Reprorecht

02 juni 2014

Binnenkort ontvangen zorgorganisaties een factuur van de Stichting Reprorecht. Deze factuur bevat een kopieervergoeding voor het maken van kopiën.

Zorgorganisaties betalen al jarenlang een vaste vergoeding waarmee ze een licentie krijgen om te kopiëren. Deze vergoeding wordt geïnd door de Stichting Reprorecht. Deze stichting verdeelt de inkomsten vervolgens onder de rechthebbenden (schrijvers, uitgevers, fotografen, illustratoren, etc.).

Voorheen was het een vergoeding voor het kopiëren uit tijdschriften, boeken en kranten. De regeling is gemoderniseerd en bevat nu ook het digitaal kopiëren (scannen, e-mailen, printen of het plaatsen van korte gedeelten of artikelen op een pc of Intranet).

De hoogte van de jaarlijkse vergoeding is nagenoeg gelijk gebleven.

Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Reprorecht www.reprorecht.nl/ondernemers.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: