Nieuws

FAQ namen in cliëntendossiers en cliëntenportalen

Leestijd: 2 minuten
16 oktober 2023

Door digitalisering en social media vragen zorgorganisaties zich af hoe zij om moeten gaan met het opnemen van namen van medewerkers en medecliënten in (elektronische) cliëntendossiers en cliëntenportalen. De VGN heeft een FAQ ontwikkeld waarin antwoord wordt gegeven op veel gestelde vragen hierover. Bij de beantwoording van de vragen wordt een onderscheid gemaakt tussen het (elektronisch) cliëntendossier en het cliëntenportaal.

vrouw staat voor krijtbord met de letters FAQ erop

Enerzijds willen zorgorganisaties graag zo transparant mogelijk zijn, zodat cliënten en hun vertegenwoordigers optimaal inzicht hebben wie hen welke zorg verleent. Maar aan de andere kant zien zij zich in toenemende mate geconfronteerd met situaties waarbij de persoonlijke levenssfeer van medewerkers bedreigd wordt of waarbij zelfs de veiligheid van medewerkers in het geding is, bijvoorbeeld door uitingen via social media, door bedreigingen of zelfs (pogingen tot) mishandeling.

Deze vragen spelen steeds meer sinds het gebruik van cliëntenportalen, waardoor cliënten en hun (wettelijk) vertegenwoordigers realtime (of met enige vertraging) inzage hebben in wat in het cliëntenportaal wordt opgenomen door de zorgorganisatie. Ten slotte kunnen deze vragen zich ook voordoen met betrekking tot het opnemen van namen in het dossier in relatie tot de Wet zorg en dwang (Wzd).

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: