Nieuws

Internationale prijs voor Portalen Project ´s Heeren Loo Zorggroep

17 april 2014

's Heeren Loo Zorgroep heeft in Berlijn de Intra.Net Award 2014 voor haar Portalen Project gewonnen. De zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking won in de categorie 'User Interface & Content Management' voor het concept van een gecombineerd Medewerkersportaal en Cliëntenportaal. De andere genomineerden in deze categorie waren Adidas en UniCrédit.

"Het was bijzonder om deze prijs te winnen", zei programmamanager Gjerryt Leuverink. "Mede omdat beide portalen al wel bestaan, maar nog niet live en uitgerold zijn. Ik denk dat onze visionaire aanpak met focus op de eindgebruiker en een combinatie van doelgroepen de doorslag hebben gegeven."

De Intra.Net Award 2014 wordt uitgereikt aan conceptuele projecten in uitvoering of afgeronde projecten. Het is een internationale prijs.
 
Cliëntenportaal
Het CliëntenPortaal biedt cliënten van de zorginstelling de mogelijkheid om veilig en toegang tot internet en social media te krijgen, waarbij persoonlijk begeleiders en verwanten de inhoud op maat kunnen samenstellen. Voor dit portaal worden meerdere niveaus ontwikkeld zodat zoveel mogelijk cliënten toegang krijgen. Cliënten en persoonlijk begeleiders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het portaal. Zo zijn er diverse testfases waarbij de eindgebruikers testen in hoeverre het cliëntenportaal aansluit bij de wensen en capaciteiten van de zeer uiteenlopende doelgroepen.

Uitrol
Dit jaar is bij 's Heeren Loo Zorggroep de basis gelegd voor een nieuw MedewerkersPortaal en een CliëntenPortaal. Voor beide portalen is inmiddels een basisversie gereed die nu gebruikt wordt om verder uit te bouwen. De verwachting is dat het MedewerkersPortaal nog voor de zomer uitgerold wordt, inclusief de versie voor  tablet of smartphone. Het CliëntenPortaal zal na de zomer gefaseerd uitgerold worden per regio en gebruikersdoelgroep. "We hebben nog een hoop te doen voordat de portalen daadwerkelijk in gebruik genomen worden", aldus web coördinator Jenno Nijhoff. "Maar deze internationale erkenning laat zien dat we op de goede weg zijn!"

Unieke combinatie
De jury en het aanwezige publiek dat mocht stemmen in Berlijn, roemden het project om de unieke combinatie van twee portalen en de impuls die het CliëntenPortaal kan geven aan de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.
Gjerryt Leuverink: "Verder zullen medewerkers van 's Heeren Loo met het nieuwe MedewerkersPortaal hun werk handiger kunnen doen en biedt het platform een basis voor toekomstige ontwikkeling. We zijn primair uitgegaan van een platform dat onze collega's in de zorg kan ondersteunen bij hun werk."
 
Bekijk hier het filmpje over de portalen van ´s Heeren Loo Zorggroep.

Noxqs heeft het ontwerp voor het cliëntenportaal gemaakt voor 's Heeren Loo.