Nieuws

Feestdagen 2018

04 januari 2018

Welke feestdagen vallen in 2018 op doordeweekse dagen? Op hoeveel uren feestdagenverlof heeft een werknemer in de gehandicaptenzorg in elk geval recht? Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de jaarurensystematiek door mijn organisatie nog niet wordt toegepast?

feest

Artikel 1:1 sub g CAO Gehandicaptenzorg geeft aan welke dagen binnen de CAO Gehandicaptenzorg als feestdagen worden aangemerkt. Het gaat om de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen. Onder deze laatste categorie valt Koningsdag. Verder vallen onder feestdagen de eventuele bijzondere feest- en gedenkdagen die door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad zijn vastgesteld.

Doordeweekse feestdagen

In 2018 vallen zeven feestdagen op een doordeweekse dag:

  • Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018
  • Paasmaandag : maandag 2 april 2018
  • Koningsdag: vrijdag 27 april 2018
  • Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
  • Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei 2018
  • Eerste Kerstdag: dinsdag 25 december 2018
  • Tweede Kerstdag: woensdag 26 december 2018

Dit betekent dat in 2018 het aantal uren waarop arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 7 x 7,2 uur voor feest- en gedenkdagen vallend op doordeweekse dagen. Voor een medewerker die meer of minder werkt dan 1878 uur per jaar geldt dit aantal naar rato.

Feestdagenverlof

Onder de jaarurensystematiek (JUS) hebben medewerkers recht op 7,2 uur feestdagenverlof per doordeweekse feestdag (artikel 6:4 lid 1 CAO).

  • Voorbeeld 1: Er zijn in 2018 zeven doordeweekse feestdagen. Een fulltime medewerker heeft dan 7 x 7,2 uur = 50,4 uur feestdagenverlof.
  • Voorbeeld 2: Er zijn in 2018 zeven doordeweekse feestdagen. Een medewerker die 2087 uur per jaar werkt (gemiddeld 40 uur per week) heeft recht op 56 uur (7 x 8 uur) feestdagenverlof.
  • Voorbeeld 3: Er zijn in 2018 zeven doordeweekse feestdagen. Een medewerker met een dienstverband van 50% heeft recht op 25,2 uur (50,4 uur x 50%) feestdagenverlof.

 

Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de Jaarurensystematiek (JUS) niet wordt toegepast?

Als de jaarurensystematiek niet wordt toegepast heb je recht op verlof met behoud van salaris voor de in de CAO genoemde feestdagen. De werkgever maakt met de OR een regeling voor de compensatie van feestdagen voor werknemers die in wisselende dienst werken.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de CAO-helpdesk, tel. 030-27 39 719 (ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur) of via e-mail caohelpdesk@vgn.nl (s.v.p. met vermelding van uw telefoonnummer).

 

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: