Nieuws

Feestdagen 2019

Welke feestdagen vallen in 2019 op doordeweekse dagen? Op hoeveel uren feestdagenverlof heeft een werknemer in de gehandicaptenzorg in elk geval recht? Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de jaarurensystematiek door mijn organisatie nog niet wordt toegepast?

Artikel 1:1 sub g CAO Gehandicaptenzorg geeft aan welke dagen binnen de CAO Gehandicaptenzorg als feestdagen worden aangemerkt. Het gaat om de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen. Onder deze laatste categorie valt Koningsdag. Verder vallen onder feestdagen de eventuele bijzondere feest- en gedenkdagen die door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad zijn vastgesteld.

Doordeweekse feestdagen

In 2019 vallen zes feestdagen op een doordeweekse dag:

Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019

Paasmaandag: maandag 22 april 2019

Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019

Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni 2019

Eerste Kerstdag: woensdag 25 december 2019

Tweede Kerstdag: donderdag 26 december 2019

Dit betekent dat in 2019 het aantal uren waarop arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 6 x 7,2 uur voor feest- en gedenkdagen vallend op doordeweekse dagen. Voor een medewerker die meer of minder werkt dan 1878 uur per jaar geldt dit aantal naar rato.

Feestdagenverlof

Onder de jaarurensystematiek (JUS) hebben medewerkers recht op 7,2 uur feestdagenverlof per doordeweekse feestdag (artikel 6:4 lid 1 CAO).

Voorbeeld 1: Er zijn in 2019 zes doordeweekse feestdagen. Een fulltime medewerker heeft dan 6 x 7,2 uur = 43,2  uur feestdagenverlof.

Voorbeeld 2: Er zijn in 2019 zes doordeweekse feestdagen. Een medewerker die 2087 uur per jaar werkt (gemiddeld 40 uur per week) heeft recht op 48 uur (6 x 8 uur) feestdagenverlof.

Voorbeeld 3: Er zijn in 2019 zes doordeweekse feestdagen. Een medewerker met een dienstverband van 50% heeft recht op 21,6 uur (43,2 uur x 50%) feestdagenverlof.

Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de Jaarurensystematiek (JUS) niet wordt toegepast?

Als de jaarurensystematiek niet wordt toegepast heb je recht op verlof met behoud van salaris voor de in de CAO genoemde feestdagen. De werkgever maakt met de OR een regeling voor de compensatie van feestdagen voor werknemers die in wisselende dienst werken.

Heeft u vragen over de interpretatie/toepassing van de CAO Gehandicaptenzorg dan kunt u, indien u de vraag stelt namens een lidinstelling van de VGN, contact opnemen met de CAO-Helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of via 030 – 27 39 719 (iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur). 

 

Deze pagina is een onderdeel van: