Nieuws

Feestdagen 2020 van de gehandicaptenzorg

Welke feestdagen vallen in 2020 op doordeweekse dagen? Op hoeveel uren feestdagenverlof heeft een werknemer in de gehandicaptenzorg in elk geval recht? Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de jaarurensystematiek door mijn organisatie nog niet wordt toegepast?

versierde bomen

Feestdagen volgens CAO Gehandicaptenzorg 

Artikel 1:1 sub g CAO Gehandicaptenzorg geeft aan welke dagen binnen de CAO Gehandicaptenzorg als feestdagen worden aangemerkt. Het gaat om de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen. Onder deze laatste categorie valt Koningsdag. Verder vallen onder feestdagen de eventuele bijzondere feest- en gedenkdagen die door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad zijn vastgesteld.

Doordeweekse feestdagen

In 2020 vallen zeven feestdagen op een doordeweekse dag:

  • Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2020
  • Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
  • Koningsdag: maandag 27 april 2020
  • Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei
  • Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020
  • Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
  • Eerste Kerstdag: vrijdag 25 december 2020

Dit betekent dat in 2020 het aantal uren waarop arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 7 x 7,2 uur voor feest- en gedenkdagen vallend op doordeweekse dagen. Voor een medewerker die meer of minder werkt dan 1878 uur per jaar geldt dit aantal naar rato.

Feestdagenverlof

Onder de jaarurensystematiek (JUS) hebben medewerkers recht op 7,2 uur feestdagenverlof per doordeweekse feestdag (artikel 6:4 lid 1 CAO).

  • Voorbeeld 1: Er zijn in 2020 zeven doordeweekse feestdagen. Een fulltime medewerker heeft dan 7 x 7,2 uur = 50,4 ¬†uur feestdagenverlof.
  • Voorbeeld 2: Er zijn in 2020 zeven doordeweekse feestdagen. Een medewerker die 2087 uur per jaar werkt (gemiddeld 40 uur per week) heeft recht op 56 uur (7 x 8 uur) feestdagenverlof.
  • Voorbeeld 3: Er zijn in 2020 zeven doordeweekse feestdagen. Een medewerker met een dienstverband van 50% heeft recht op 25,2 uur (50,4 uur x 50%) feestdagenverlof.

Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de Jaarurensystematiek (JUS) niet wordt toegepast?

Als de jaarurensystematiek niet wordt toegepast heb je recht op verlof met behoud van salaris voor de in de CAO genoemde feestdagen. De werkgever maakt met de OR een regeling voor de compensatie van feestdagen voor werknemers die in wisselende dienst werken.

Deze pagina is een onderdeel van: