Nieuws

Feestdagen 2022

Leestijd: 2 minuten

Welke feestdagen vallen in 2022 op doordeweekse dagen? Op hoeveel uren feestdagenverlof heeft een werknemer in de gehandicaptenzorg in elk geval recht? Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de jaarurensystematiek door mijn organisatie niet wordt toegepast?

hand met sterretje in donkere nacht

Artikel 1:1 sub g CAO Gehandicaptenzorg geeft aan welke dagen binnen de CAO Gehandicaptenzorg als feestdagen worden aangemerkt. Het gaat om de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen. Onder deze laatste categorie valt Koningsdag. Verder vallen onder feestdagen de eventuele bijzondere feest- en gedenkdagen die door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad zijn vastgesteld. 

Doordeweekse feestdagen 

In 2022 vallen zes feestdagen op een doordeweekse dag:  

  • Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022 

  • Koningsdag: woensdag 27 april 2022 

  • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022 

  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022 

  • Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 

  • Tweede Kerstdag: maandag 26 december 2022 

Dit betekent dat in 2022 het aantal uren waarop arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 6 x 7,2 uur voor feest- en gedenkdagen vallend op doordeweekse dagen. Voor een medewerker die meer of minder werkt dan 1878 uur per jaar geldt dit aantal naar rato. 

Feestdagenverlof 

Onder de jaarurensystematiek hebben medewerkers recht op 7,2 uur feestdagenverlof per doordeweekse feestdag (artikel 6:4 lid 1 CAO). 

Voorbeeld 1: Er zijn in 2022 zes doordeweekse feestdagen. Een fulltime medewerker heeft dan 6 x 7,2 uur = 43,2 uur feestdagenverlof. 

Voorbeeld 2: Er zijn in 2022 zes doordeweekse feestdagen. Een medewerker die 2087 uur per jaar werkt (gemiddeld 40 uur per week) heeft recht op 48 uur (6 x 8 uur) feestdagenverlof. 

Voorbeeld 3: Er zijn in 2022 zes doordeweekse feestdagen. Een medewerker met een dienstverband van 50% heeft recht op 21,6 uur (43,2 uur x 50%) feestdagenverlof. 

Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de jaarurensystematiek niet wordt toegepast? 

Als de jaarurensystematiek niet wordt toegepast heb je recht op verlof met behoud van salaris voor de in de CAO genoemde feestdagen. De werkgever maakt met de OR een regeling voor de compensatie van feestdagen voor werknemers die in wisselende dienst werken. 

Wilt u meer informatie? Werkgevers die lid zijn van de VGN kunnen contact opnemen met de CAO-helpdesk, tel. 030-27 39 719 (maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur) of via e-mail caohelpdesk@vgn.nl (s.v.p. met vermelding van uw telefoonnummer). 

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: