Nieuws

Feestelijke bijeenkomst 1 jaar Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

26 juni 2018

Op 18 juni is op een feestelijke bijeenkomst in De Horst in Driebergen stilgestaan bij het eerste jaar werken met het vernieuwde Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Kwaliteitsmedewerkers, cliënten, verwanten, stakeholders en andere betrokkenen hebben met trots teruggeblikt op wat is bereikt en inspiratie opgedaan om verder te gaan.

Martin Boekholdt, voorzitter stuurgroep Kwaliteitskader, gaf aan trots te zijn op de sector. ‘Er is afgelopen jaar hard gewerkt door iedereen’. Daarbij gaf hij aan dat het van belang is nu niet stil te gaan staan, maar door te blijven gaan. Tevens gaf hij de uitnodiging aan de sector om minder bescheiden te zijn. ‘Andere sectoren kijken vol bewondering naar ons, daar mogen we trots op zijn en dat ook meer uitdragen’.

Onder begeleiding van Julianne Meijer, bestuurslid VGN en bestuurder Siza, is er vanuit verschillende perspectieven gekeken naar het Kwaliteitskader. Aan tafel zaten een cliënt, een beleidsadviseur Kwaliteit, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ). Alle partijen onderkennen dat het een lerend proces is wat doorgemaakt wordt. Hierbij hoort kwetsbaar durven opstellen en transparant zijn. Zowel de Inspectie als de Zorgverzekeraars gaan de kwaliteitsrapporten aandachtig lezen. Zij zijn heel benieuwd wat de rapporten hen leren om hun eigen bijdrage aan de kwaliteit van dienstverlening van de gehandicaptenzorg te verbeteren.

Spreker Prof. Dr. Paul Iske nam de zaal mee in een humoristische aaneenschakeling van voorbeelden van Briljante Mislukkingen, met als doel mislukkingen te accepteren en ervan te leren. FAIL is namelijk niets anders dan een First Attempt in Learning. Leren is een belangrijk onderdeel van het Kwaliteitskader. De vraag reist dan ook ‘Wie heeft de meest Briljante Mislukking in de gehandicaptensector?’.

In het middaggedeelte zijn deelnemers zelf aan de slag gegaan in verschillende workshops. Hierbij gingen ze een open gesprek aan met de Inspectie over wat het Kwaliteitskader en rapport betekent voor het toezicht en hebben mensen les gehad om eenvoudiger te kunnen schrijven. Er is gereflecteerd op het reflecteren en verkend hoe de CR en CCR gedurende het traject aangesloten kunnen zijn. Ook is er gekeken of, en zo ja hoe, het Kwaliteitskader over de domeinen heen gebruikt (kan) worden. En er waren lessen met ONAF denken als hulpmiddel om verandering te laten slagen.

Als afsluiter hebben we gezamenlijk het glas geheven waarbij de aanwezige stuurgroepleden een toast hebben uitgebracht voor de komende jaren. We kijken terug op een geslaagde dag en kijken vol goede moed uit naar komen jaar!

Voor meer informatie over de presentaties, verwijzen we u naar de community Kwaliteitskader.

Deze pagina is een onderdeel van: