Nieuws

Financieel akkoord Rijk en VNG over Hervormingsagenda Jeugd, inhoudelijke zorgen blijven

Leestijd: 3 minuten
18 april 2023

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. Afgesproken is dat in 2024 en 2025 de besparingen met in totaal € 385 miljoen worden verzacht. De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ en de VGN (samen de BGZJ) wijzen er op dat deze verzachtingen niet wegnemen dat er vanaf 2026 een enorme bezuiniging blijft staan die dan in één keer wordt doorgevoerd.

Zak geld

De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ en de VGN (samen de BGZJ) wijzen er op dat de verzachtingen in 2024 en 2025 niet wegnemen dat er vanaf 2026 een enorme bezuiniging blijft staan, die dan in één keer wordt doorgevoerd. Zij stellen in reactie op het akkoord: ‘Het is goed dat het conflict tussen Rijk en gemeenten eindelijk uit de wereld is. Nu kunnen we snel weer met elkaar om tafel om over de inhoudelijke verbeteringen te spreken die in de Hervormingsagenda Jeugd thuishoren’. 

Inhoudelijke zorgen

De nadruk op het financiële kader baart de branches zorgen: ‘Het is logisch om eerst te kijken naar de benodigde maatregelen en daar een passend budget bij te bepalen, maar nu is de volgorde opnieuw andersom. De financiële afspraken mogen wat ons betreft geen belemmering vormen voor inhoudelijk noodzakelijke verbeterstappen’. Niet voor niets schreef de SER in het briefadvies  'Tastbaar beleid voor de jeugdzorg'  eerder aan het kabinet: ‘Het financieel kader is bepalend voor de ruimte die er is om te werken aan verbeteringen. De raad acht dit niet de juiste benadering. Een juiste benadering is de inhoudelijke opgave centraal te stellen, dus tegemoetkomen aan de urgente hulpvraag en het verlichten van de te hoge werkdruk. Van daaruit moet bekeken worden welk financieel kader adequaat en toereikend is om deze opgave te kunnen realiseren.’

Concreet & afdwingbaar

De jeugdbranches hebben ook nog een andere grote zorg: ‘De jeugdzorgorganisaties hebben behoefte aan concrete en afdwingbare afspraken, die ons het vertrouwen geven dat we de komende jaren samen serieuze stappen kunnen zetten in het verbeteren van de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen. De vrijblijvende afspraken van afgelopen jaren zijn te vaak niet nagekomen. De Hervormingsagenda Jeugd moet dus veel concreter zijn, inclusief afspraken over het toezicht op de naleving ervan.’

Kamerdebat op 20 april

Donderdag 20 april debatteert de Tweede Kamer over het jeugdbeleid. De BGZJ stuurden voor dit debat eerder samen met vertegenwoordigers van cliënten en professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming gezamenlijk een brief aan de woordvoerders jeugdzorg in de Tweede Kamer. Ook lanceerden zij gezamenlijk een animatie met de oproep om snel aan de slag te gaan met concrete verbeteringen en daar voldoende budget voor uit te trekken. Op 19 april stuurden deze koepelorganisaties ook gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het akkoord tussen Rijk en VNG.

Zie voor meer informatie over het principeakkoord tussen Rijk en VNG de Kamerbrief Principeakkoord financiën Rijk en VNG Hervormingsagenda Jeugd.  Het commissiedebat in de Tweede Kamer is op 20 april van 18.00-20.00 uur.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: