Nieuws

Oproep: Hervorm de jeugdhulp nú!

13 april 2023

Kwetsbare kinderen, hun gezinnen, hulpverleners en aanbieders in jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder de VGN, kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. In aanloop naar het Kamerdebat op 20 april over het jeugdbeleid, roepen ze gezamenlijk op tot politieke actie. Rijk en gemeenten moeten nú een besluit nemen over een goed plan met voldoende budget. De Hervormingsagenda Jeugd die al voor januari 2022 was beloofd moet er nú komen. 👇

Hervorm de jeugdhulp nú!

 👇 Kijk onze oproep in de animatie. Doe je met ons mee? Deel de animatie en roep op tot politieke actie. 

Wat is onze boodschap?

Kwetsbare kinderen en hun gezinnen, de zorgverleners in de jeugdhulp én de organisaties daarachter kunnen niet langer wachten op hervormingen. Uitstel is schadelijk.
Er zijn namelijk:

  • Te lange wachtlijsten en een gebrek aan passend zorgaanbod voor met name jongeren en gezinnen met complexe problemen en kinderen met beperkingen en chronische aandoeningen;
  • Een te hoge werkdruk en veel administratie voor jeugdprofessionals;
  • Financiële problemen en versnippering van inkoop voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming.
  • Het is nu tijd voor politieke actie. Kom met die Hervormingsagenda Jeugd!

Duurt te lang

Vóór 1 januari 2022 had er al een ‘Hervormingsagenda Jeugd’ moeten liggen, maar die is er nog steeds niet. In een brief aan de Tweede Kamer schetsen we hoe lang er al gesproken wordt over noodzakelijke verbeteringen in het jeugdzorgstelsel.

We spreken van vier jaar stilstand en noemen diverse rapporten waaruit blijkt dat de in 2015 ingevoerde Jeugdwet onvoldoende verbetering heeft gebracht. Het uitblijven van noodzakelijke hervormingen is dan ook schadelijk.

Ook zijn concrete en afdwingbare afspraken nodig

De financiële impasse tussen Rijk en gemeenten verbergt nu dat er ook inhoudelijk nog een aantal ingewikkelde problemen een oplossing nodig hebben. Dus ook als zij het eens worden over de financiën, ligt er nog steeds geen gedragen Hervormingsagenda.
Rijk en gemeenten lijken de Hervormingsagenda Jeugd vooral te zien als een set beleidsintenties, maar er is behoefte aan concrete en afdwingbare afspraken. Dat geeft het vertrouwen dat de partijen de komende jaren samen serieuze stappen kunnen zetten in het verbeteren van de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen.

Alleen intenties of ook boter bij de vis?

Alle 16 organisaties die deze actie voeren, willen dolgraag aan de slag met een Hervormingsagenda Jeugd die leidt tot een beter werkend stelsel, merkbaar voor jongeren, gezinnen en professionals. Maar om alle ambities waar te maken, hebben we een betrouwbare -en met elkaar samenwerkende - overheid nodig, die zorgt dat de randvoorwaarden op orde zijn en blijven. Blijft het bij goede intenties, of volgt er ook boter bij de vis?

Commissiedebat Jeugdbeleid

Op 20 april 2023 is van 18:00 tot 22:00 uur het Commissiedebat Jeugdbeleid. Daarin praten Kamerleden met staatssecretaris Maarten van Ooijen over (het gebrek aan) voortgang van de ‘Hervormingsagenda Jeugd’. Deze week laten we van ons horen het filmpje en ook door aanwezig te zijn bij de Tweede Kamer.

Hoe te delen?

Afzenders van deze oproep
Afzenders van deze oproep
Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: