Nieuws

Onduidelijkheid over 0,5 miljard bezuiniging jeugdzorg

26 april 2022

Afgelopen vrijdag is door de ministerraad besloten dat de omstreden 0,5 miljard extra bezuiniging op jeugdzorg niet langer bij gemeenten wordt gehaald. Daarover kopt RTL-Nieuws. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) reageren terughoudend op dit bericht.

Jeugdzorg

Lees hier de berichtgeving van RTL-nieuws.

Gevolgen voor kwetsbare kinderen en gezinnen onzeker 

'Dat de 0,5 miljard niet voor rekening komt van gemeenten lijkt een belangrijke stap, want het brengt de VNG weer aan tafel bij de Hervormingsagenda Jeugd. Maar het heeft er alle schijn van dat het kabinet deze 500 miljoen euro alsnog gaat ‘ophalen’ en het is onzeker hoe en wat de gevolgen zijn voor kwetsbare kinderen en gezinnen.

Mogelijkheid van een eigen bijdrage

Het RTL-nieuws noemt de mogelijkheid van een eigen bijdrage van cliënten en schrappen van behandelingen. Het regeerakkoord noemde al beperking van de behandelduur. In die vorm worden jeugdigen en gezinnen dan mogelijk alsnog met die bezuiniging geconfronteerd. Dat terwijl de wachtlijsten nu al te lang zijn voor kinderen met ernstige problematiek.'

Vragen om opheldering of bezuinigingen zijn geschrapt

De BGZJ vragen voor het commissiedebat Jeugd (18 mei in de Tweede Kamer) helderheid van het kabinet over of de 0,5 miljard nu werkelijk als verlies wordt genomen door het Rijk en de bezuinigingen dus zoals RTL zegt zijn ‘geschrapt’, of dat deze blijven staan en niet bij de gemeente maar bij cliënten en de sector worden opgehaald.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: