Nieuws

Verbazing over plannen jeugdzorg in Groningen

07 december 2021

Het college van B&W van de gemeente Groningen wil forse stappen zetten om de jeugdhulp in de gemeente te hervormen. De jeugdhulpaanbieders in de regio zijn tot hun verbazing echter niet of nauwelijks bij dit plan betrokken. Met een brief (zie bijlage) steunen de jeugdbranches de oproep van de jeugdhulpaanbieders in Groningen om een pas op de plaats te maken en een gezamenlijke regiovisie te gaan ontwikkelen voor deze transformatie.

Groningen

Als het aan de gemeente ligt, moet de welzijnsorganisatie WIJ Groningen in twee jaar tijd omgevormd zijn tot een nieuwe welzijns- én zorgorganisatie: SAMEN. Deze organisatie moet naast het welzijnswerk ook zélf jeugdhulp gaan uitvoeren. Niet alleen basisjeugdhulp, maar ook meer specialistische jeugdhulp.   

Niet betrokken

De jeugdhulpaanbieders in de regio snappen de wens om de jeugdhulp te transformeren en daarmee te verbeteren. Wat zij niet begrijpen is dat belangrijke direct betrokkenen, waaronder jeugdigen en ouders, aanbieders en verwijzers niet of nauwelijks bij deze plannen zijn betrokken. Terwijl de plannen risico’s met zich meebrengen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp in de hele regio.

Tegengestelde beweging

De jeugdbranches kunnen de plannen niet rijmen met de huidige landelijke inspanningen om te komen tot een Hervormingsagenda Jeugd. Daar staat het belang van regionale samenwerking en inkoop nadrukkelijk op de agenda. In Groningen lijkt zich echter een tegengestelde beweging af te tekenen. Onder de plannen van de gemeente Groningen ligt geen visie voor de regio. Mede hierdoor zullen gemeenten delen van specialistische hulp apart van elkaar gaan inkopen. Dit leidt tot een risico op versnippering in de jeugdzorg, terwijl landelijk juist de noodzaak wordt gezien van meer eenduidigheid en uniformiteit.  

De betrokken zorgaanbieders roepen het college van B&W dan ook op om nu een pas op de plaats te maken met deze, voor kinderen en gezinnen risicovolle, ontwikkeling en het partnerschap met elkaar aan te gaan. Toezichthouders en de stelselverantwoordelijke worden opgeroepen om in gesprek te gaan met de gemeente, de regio Groningen en de zorgaanbieders.  

 

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: