Nieuws

Flexibeler inspelen op vraag (werkende) volwassenen

11 december 2019

Minister van Engelshoven van OCW presenteerde op maandag 2 december de Strategische Agenda Hoger Onderwijs voor de komende vier jaar.

Presentatie strategische agenda hoger onderwijs

In de Strategische Agenda is meer aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van de student. Hogescholen en universiteiten trekken samen op om de student op de juiste plaats te krijgen en om te zorgen dat studenten makkelijker over kunnen stappen. Flexibeler onderwijsaanbod moet het blijven leren en ontwikkelen aantrekkelijker maken, juist ook voor werkenden. Met een vernieuwend onderwijsaanbod en meer aandacht voor brede vaardigheden zal het onderwijs beter aansluiten bij de regio en de arbeidsmarkt.

Ambities

In de Strategische Agenda worden 4 ambities geformuleerd:

  • Toegankelijker hoger onderwijs en studentsucces
  • Flexibel hoger onderwijs;
  • Betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving;
  • Regionale verankering en internationale samenwerking.

Wat betreft flexibel hoger onderwijs is de ambitie dat over vier jaar meer instellingen flexibel onderwijs verzorgen, waarmee goed en snel wordt ingespeeld op de vraag van verschillende groepen studenten, waaronder (werkende) volwassenen. Het aantal en aandeel werkende volwassenen in het hoger onderwijs is dan substantieel toegenomen. Digitalisering biedt veel mogelijkheden om dat te bereiken. Er worden verschillende maatregelen in gang gezet. Hogescholen en universiteiten zullen voldoende aanbod voor werkenden realiseren. Leven lang ontwikkelen vergt andere onderwijsvormen. Het wordt daarom mogelijk voor studenten om hun opleiding meer te faseren, te temporiseren of te versnellen. Deze flexibele, modulaire deelname verlaagt voor studenten de drempel en bevordert de toegankelijkheid.  Samen met SZW stimuleert OCW de vraag naar leven lang ontwikkelen, onder meer door het STAP-budget en een digitaal overzicht van de scholingsactiviteiten.

Minie Eising VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van: