Nieuws

FNO-subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen

18 augustus 2023

FNO is een fonds voor én met mensen in kwetsbare situaties in Nederland. Met als doel is dat zij blijvend betere kansen krijgen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief. In het programma Klein geluk is het mogelijk om subsidie aan te vagen voor activiteiten die bijdragen aan eigen regie, participatie en welbevinden voor (en vooral mét) mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Van 1 september 2023, 08.00 uur tot 13 oktober 2023, 14.00 uur kun je hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij FNO Klein Geluk.

Voorblad handeiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

Klein Geluk

het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige beperking op het vlak van gezondheid minder kwaliteit van leven ervaren. Elke dag opnieuw, vaak een heel leven lang. Vanuit dit programma worden activiteiten ondersteund die bijdragen aan:

  • Eigen regie (zelf dingen kunnen bepalen)
  • Participatie (sociale relaties met anderen)
  • Welbevinden (je lichamelijk en geestelijk goed voelen)

Ter inspiratie staan op de website van FNO een aantal voorbeelden. Zoals Groen Hulp Vlist - FNO Zorg voor Kansen - Klein Geluk - YouTube. De cliënten van zorgboerderij Vlist wilden particulieren en kleine bedrijven graag helpen met hun tuinonderhoud. Daarom lanceerde Vlist een pilot waarin zij een middag in de week grasmaaien, heggen snoeien en planten en onkruid wieden bij mensen die dit zelf niet kunnen. De groep staat graag voor een ander klaar en deelnemers vinden het fijn om nieuwe contacten op te doen.

Subsidie aanvragen?

FNO Klein Geluk organiseert twee algemene informatiebijeenkomst over hun subsidieregeling:

  • Donderdag 24 augustus van 10.00 tot 10.30 uur
  • Maandag 4 september 2023 van 13.00 tot 13.30 uur

In deze bijeenkomsten vertellen ze meer over deze derde call en is er ruimte voor het stellen van vragen. Wil je deelnemen aan een bijeenkomst? Dank kun je een mail sturen naar kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl waarin je de informatiebijeenkomst en datum noemt.

Alle informatie over deze derde Call van het programma Klein geluk vind je op Subsidie aanvragen - FNO (fnozorgvoorkansen.nl). Hier vind je ook een format voor een projectplan en waar je de subsidie aanvraag kunt indienen.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: